FOOD REVOLUTION DAY v Nových Zámkoch

Ústrednou myšlienkou, ktorá vládla dňa 19.mája 2017 v novozámockej Kráľovsko - cisárskej jazdiarni bolo zdravé stravovanie.

PaedDr. Helena Rusnáková
PaedDr. Helena Rusnáková
(5)
20170519_143731
20170519_143731
20170519_143626
20170519_143626
20170519_143734
20170519_143734
20170519_143700
20170519_143700

Food Revolution Day 2017 (FRD) je celosvetová kampaň založená známym šéfkuchárom Jamie Oliverom. Hlavným cieľom kampane je upovedomiť verejnosť na narastajúcu obezitu detí a vrátiť vzdelávanie o jedle a zdravom stravovaní naspäť do školských osnov. V tomto roku sa podujatie po prvýkrát dostalo do Nových Zámkov. V Kráľovsko cisárskej jazdiarni to od rána žilo veselým detským ruchom. Deti, ich učitelia i rodičia,ktorí sa podujatia zúčastnili sa mali možnosť oboznámiť s najnovšími trendami správnej životosprávy, poučiť sa o potrebe telesného pohybu na fyzické i duševné zdravie, oboznámiť sa s knižkou pre deti Moji zeleninkoví kamaráti,ktorá bola v tento deň uvedená , zúčastniť sa interaktívnych hier, ochutnať zdravé ovocie, zeleninu....

Slávnostného otvorenia podujatia sa zúčastnil aj primátor mesta Nové Zámky Otokar Klein, ktorý vo svojom vystúpení veľmi kladne hodnotil podujatie a poukázal na potrebu učiť deti správnej životospráve.

Na podujatí nechýbal ani Dávid Nagy, najmladší poslanec Mestského zastupiteľstva a zároveň viceprimátor mesta, ktorého sme oslovili s otázkou: „Ako vnímate toto podujatie?“

Veľmi sa teším, že sa v našom meste uskutočnilo podujatie FOOD REVOLUTION DAY. Myslím si, že takéto a podobné akcie je potrebné podporovať, nakoľko zdravie detí, mládeže a nás všetkých je prvoradé. Z toho dôvodu som rád, že aj mesto Nové Zámky sa aktívne zapojilo do tohto projektu. Deti je potrebné viesť k zdravému životnému štýlu už od malička. Napriek tomu sa málo rozpráva o zdravom stravovaní a naše stravovacie návyky sú alarmujúce. Nárast výskytu detskej obezity a zdravotných problémov, ktoré ju prevádzajú je bohužiaľ výsledkom tejto tendencie. Dúfam, že sme touto akciou upriamili pozornosť na dôležitosť zdravého stravovania a vynikajúcu chuť zdravých surovín. Blahoželám organizátorom k tomuto skvelému podujatiu a k dobrému srdcu, ktoré ich vedie robiť veci lepšími!“ povedal pán Dávid Nagy.