Kontakty

Učiteľské noviny vydáva Učiteľské noviny, o.z.

Lamačská cesta 8/A

811 04 Bratislava

IČO: 42 418 089

Bankové spojenie: Tatra Banka, SK 77 1100 0000 0029 4100 3616

Mail: redakcia@ucn.sk

 

Štatutárny zástupca, šéfredaktorka :

Mgr. Veronika Trojáková

e-mail: redakcia@ucn.sk

telefón: 0948 801 006

 

Všetky texty, príspevky a tlačové správy posielajte prosím na mail redakcia@ucn.sk vo formáte word. Ďakujeme!