Ministerstvo podporí projekty protidrogovej prevencie

Logo

ŠKOLSTVO: Ministerstvo podporí projekty protidrogovej prevencie


BRATISLAVA 17. apríla (SITA) – Ministerstvo školstva podporí rozvojové projekty zamerané na oblasť protidrogovej prevencie. Na tento účel vyčlenil rezort 32-tisíc 13eur. Agentúru SITA o tom informoval komunikačný odbor ministerstva školstva.
Prioritnou oblasťou podpory sú projekty zamerané na predchádzanie užívania omamných a psychotropných látok, prevenciu závislostí od psychoaktívnych látok a na podporu zdravého životného štýlu. O peniaze na rozvojové projekty sa môžu uchádzať centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, liečebno-výchovné sanatóriá, diagnostické centrá a reedukačné centrá, pričom žiadosti za nich predkladá okresný úrad v sídle kraja ako ich zriaďovateľ.
Žiadosť s charakteristikou projektu a analýzou finančného zabezpečenia projektu pošle centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie alebo špeciálne výchovné zariadenie odboru školstva na okresnom úrade v sídle kraja do 10. mája. Maximálna výška príspevku je 5 000 eur pre projekty s celoslovenskou pôsobnosťou, respektíve 3 000 eur pre projekty s miestnou či regionálnou pôsobnosťou. Spoluúčasť zriaďovateľa alebo iných osôb a organizácií je päť percent z celkových nákladov na rozvojový projekt.

SITA

Diskusia