Práca s mládežou sa dostáva v rámci ministerstva do popredia

Mládežnícke organizácie a práca s mládežou sa v rámci Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) SR dostáva stále viac do popredia. Dôkazom toho sú nielen podujatia organizované priamo riadenými organizáciami rezortu školstva, ale aj rôzne projekty zamerané na elimináciu extrémizmu u žiakov a mládeže. Tvrdí to rezort školstva na margo dnešného vyhlásenia OĽaNO-NOVA, že mládežnícke organizácie sú na chvoste záujmu ministerstva.

Ilustračné foto, zdroj: TASR
Ilustračné foto, zdroj: TASR

BRATISLAVA -  "Od 1. marca 2017 je odbor mládeže začlenený priamo pod ministra, ktorý chce s plnou vážnosťou riadiť a sledovať riešenie všetkých otázok týkajúcich sa štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži," reagovalo ministerstvo na dnešnú tlačovú konferenciu opozičného hnutia OĽaNO-NOVA.

Veronika Remišová (OĽaNO-NOVA) dnes kritizovala aj chystané zmeny v novele zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, ktorá okrem iného upravuje financovanie voľnočasových aktivít. Podľa ministerstva v tejto úprave ide iba zmenu spôsobu financovania, nie o zmenu objemu peňazí. V novele sa navrhuje osobitný ročný príspevok štátu na záujmové vzdelávanie a zmena súčasného spôsobu financovania záujmového vzdelávania prostredníctvom vzdelávacích poukazov na paušálny systém na žiaka školy. "Zámerom je predovšetkým zrušiť administráciu súvisiacu s vydávaním a prijímaním vzdelávacích poukazov," ozrejmuje rezort školstva.

Príspevok na záujmové vzdelávanie sa má po novom prideľovať len zriaďovateľom základných a stredných škôl podľa počtu všetkých žiakov školy. V prípade centier voľného času, základných umeleckých škôl a školských zariadení sa má vyčleniť suma, ktorá bude rozdelená medzi tieto organizácie formou výzvy o dotáciu vypísanej ministerstvom školstva.

"Okrem toho treba povedať, že na financovanie mládežníckych organizácií existuje niekoľko zdrojov. Hlavným sú podielové dane obcí a vyšších územných celkov, prostredníctvom ktorých územná samospráva financuje centrá voľného času," dodalo ministerstvo.

OĽaNO-NOVA dnes upozornilo, že kým v roku 2016 Ľudová strana Naše Slovensko dostala prostredníctvom príspevku za voľby a na činnosť 3,2 milióna eur, mládežnícke organizácie dostali od štátu iba 1,6 milióna eur. Opozičné hnutie preto vyzvalo ministra školstva Petra Plavčana (nom. SNS), aby navýšil balík financií pre mládežnícke organizácie a aby sa venoval problematike mládežníckych organizácií.

Diskusia