Riaditeľa ŠPÚ Ľudovíta Hajduka ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou

Riaditeľa ŠPÚ doc. PhDr.Ľudovíta Hajduka, PhD. ocenila Slovenská rada rodičovských združení medailou za podiel na zvyšovaní kvality výchovno-vzdelávacieho procesu. Oceňovanie pedagógov a pedagogických zamestnancov zo Slovenska bolo súčasťou VI. Európskeho festivalu umeleckého školstva a 11.národného stupňa Európskeho dňa rodičov a škôl, ktorý sa skončil v nedeľu (14.5.) v Bardejove.

Foto: Ing. Mária Lukáčová
Foto: Ing. Mária Lukáčová
(11)
img_5
img_5
img_4__1_
img_4__1_
img_2__1_
img_2__1_
img_3__1_
img_3__1_
img_1__1_
img_1__1_
img_7
img_7
img_8
img_8
img_9
img_9
img_10
img_10
img_11
img_11

Okrem riaditeľa ŠPÚ ocenila SRRZ aj ďalších 5 výskumných a vývojových pracovníkov tejto inštitúcie. Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk v záverečnom hodnotiacom prejave vyzdvihol nezastupiteľnú úlohu rodičov a rodičovských združení pri podieľaní sa na výchovno-vzdelávacom procese detí a mladej generácie vôbec.

„Eruditio mores futurum – vzdelanosť tvorí našu budúcnosť. Tieto slová vyslovil kedysi významný slovenský polyhistor Matej Bell, ktorý podčiarkol, že súčasťou nášho vzdelania nemá byť len vzdelanie ako také, ale najmä výchova. Preto som, rád, že pani predsedníčka Slovenskej rady rodičovských združení Júlia Lindtnerová aj na tejto konferencii vyzdvihla úlohu rodičov, rodičovských združení pri vzdelávaní a pri formovaní osobnosti detí. Dôležité je pestovanie predovšetkým takých vlastností, ako je zmysel pre pravdu, mravnosť a slušnosť ako základný kameň ďalšieho rastu, vzdelania a formovania osobnosti detí,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ. Rodinná výchova je podľa Ľ. Hajduka predpokladom úspešného nástupu detí do škôl tak, ako je fungujúca symbióza školy a rodiny predpokladom úspešného napredovania v školskom výchovno-vzdelávacom procese.

 

Text a foto: Ing. Mária Lukáčová

Diskusia