Riaditelia ŠPÚ a Rakúskeho inštitútu v Bratislave sa dohodli na spolupráci

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľ Rakúskeho inštitútu v Bratislave Thomas Stiglbruer sa dohodli na vypracovaní memoranda o vzájomnej spolupráci. 

Logo
Logo

BRATISLAVA - Zameraná bude predovšetkým na ďalšie vzdelávanie učiteľov prostredníctvom workshopov v spolupráci s lektormi rakúskeho Ministerstva školstva a vzdelávania. 

ŠPÚ bude garantom koncepcie obsahu vzdelávania učiteľov. Metodické listy vytvorené pre potreby  tohto konkrétneho vzdelávania pre učiteľov nemeckého jazyka, zamerané  tematicky na rakúske reálie, ktoré sa budú aplikovať v slovenskej praxi, budú sprístupnené na Metodickom portáli ŠPÚ,“ uviedol riaditeľ ŠPÚ Ľ. Hajduk. Prvý spoločný workshop učiteľov nemeckého jazyka sa bude konať v ŠPÚ máji tohto roka.

Riaditeľ inštitútu Thomas Stiglbruer pozval riaditeľa ŠPÚ na najbližšie kultúrne podujatie o súčasnej hudbe našich susedov, ktoré sa bude konať v Rakúskom inštitúte  v Bratislave na tému hudba v Rakúsku. Zároveň prisľúbil aktívnu účasť na medzinárodnej konferencii Súčasné výzvy v jazykovom vzdelávaní na Slovensku, ktorej spoluorganizátorom je Štátny pedagogický ústav. Konferencia sa bude konať v Starej Lesnej 2.- 4.novembra 2017. 

Diskusia