ŠPÚ a Ústav politických vied SAV spoločne predstavia osobnosti slovenskej politiky

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk a riaditeľ Ústavu politických vied Slovenskej akadémie vied Miroslav Pekník sa dohodli na spolupráci pri realizácii cyklu Osobnosti slovenskej politiky.

Foto: Mgr. Dagmar Vanečková
Foto: Mgr. Dagmar Vanečková

Odborná verejnosť sa bude môcť viac dozvedieť napríklad o význame, živote a diele Alexandra Dubčeka, Martina Rázusa, Ferdinada Jurigu, Ivana Dérera a ďalších slovenských politikoch.  Súčasťou tematických metodických dní pre učiteľov a pedagogickú verejnosť budú výstavy, dokumentárne filmy, prednášky a diskusie, knihy o živote a diele osobností  ako aj metodické usmernenia pre pedagógov. Prvé odborné podujatie z cyklu Osobnosti slovenskej politiky, ktoré sa má konať v septembri tohto roka, bude venované Milanovi Hodžovi.

„V záujme ŠPÚ je posilniť povedomie žiakov o historických osobnostiach slovenskej politiky v základných a stredných školách, najmä hodiny dejepisu, ktoré pribudli  v 9.ročníkoch základných škôl. S tým úzko súvisia pripravované metodické dni pre učiteľov a pedagogickú verejnosť, ale aj zámer dostať do škôl, ako prílohu posilnených hodín dejepisu v 9.ročníku, Dokumenty slovenskej identity a štátnosti,“ uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.

Riaditelia ŠPÚ a ÚPV SAV sa tiež dohodli na spolupráci pri príprave osláv 100.výročia Martinskej deklarácie v roku 2018. Témou rokovania bola aj príprava odbornej konferencie Vznik Československa – ilúzia –realita, ktorá sa bude konať v apríli budúceho roka pri príležitosti vzniku prvej Československej republiky. 

 

Text a foto: Mgr. Dagmar Vanečková

Diskusia