ŠPÚ bude s Rakúšanmi pracovať na spoločnom projekte

Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) a Európsky úrad pre vzdelávanie so sídlom vo Viedni budú pracovať na spoločnom projekte. Vyplýva to z dohody, ktorú včera podpísali.

Logo
Logo

BRATISLAVA - Projekt je zameraný na výučbu v základných školách. Slovensko-rakúska spolupráca sa týka Bratislavského a Trnavského kraja a na  rakúskej strane ide o severný a stredný Burgenland, Viedeň a Dolné Rakúsko.

Spolupráca bude spočívať v navrhovaní a tvorbe koncepcií obsahu výchovy, vzdelávania a ďalšieho vzdelávania pedagogických pracovníkov. Taktiež v tvorbe učebných plánov alebo osnov, informovala Mária Lukáčová zo Štátneho pedagogického ústavu. Projekt počíta aj so spoluprácou s mimorezortnými inštitúciami a zariadeniami na Slovensku aj v zahraničí.

Diskusia