ŠPÚ bude spolupracovať na realizácii Európskeho dňa rodičov

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal od predsedníčky Slovenskej rady rodičovských združení (SRRZ) Júlie Lindtnerovej ponuku spolupracovať na realizácii projektu 11. Európskeho dňa rodičov a škôl (EDRaŠ) a VI. Európskeho festivalu umeleckého školstva (EFUŠ).

Logo
Logo

BRATISLAVA - Podujatia sa uskutočnia v Bardejove a Bardejovských kúpeľoch v máji tohto roka. Súčasťou projektu je výstava obrazov žiakov umeleckých škôl na tému Folklórne tradície môjho kraja na Slovensku, ktorej vernisáž bude 11. mája. V októbri si budú môcť  50 vybraných výtvarných diel žiakov zo Slovenska pozrieť  v hlavnom meste Španielska Madride.

„Oceňujeme aktivity SRRZ, ktoré vedú rodičov k tomu, aby si uvedomovali svoju nezastupiteľnosť a zodpovednosť v procese výchovy a vzdelávania svojich detí . Cieľom tohto projektu je, aby toto poslanie rodičov vnímali nielen pedagogickí pracovníci, ale aj široká verejnosť“, povedal riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk.

Projekt 11. EDRaŠ na národnom stupni a VI. EFUŠ v Bardejove je zameraný aj na podporu rozvoja spolupráce rodiny, škôl a školských zariadení, zviditeľnenie Európskej asociácie rodičov na európskom stupni ako aj na podporu aktívnej spolupráce rodičov na medzinárodnej úrovni.

Diskusia