ŠPÚ vypísal súťaž v tvorbe didaktických aktivít pre vyučovanie

Cieľom súťaže je zapojiť učiteľov do aktivít, ktoré súvisia s inováciou Štátneho vzdelávacieho programu.

Ilustračné foto, zdroj: TASR
Ilustračné foto, zdroj: TASR

BRATISLAVA - Štátny pedagogický ústav (ŠPÚ) vypisuje súťaž v tvorbe didaktických návrhov aktivít vo vyučovaní pre učiteľov materských, základných a stredných škôl. Súťaž je zameraná na tvorbu metodických materiálov vhodných na vyučovanie, ukážky aktivít, pracovné listy, námety na aktivizáciu a motiváciu žiakov, reflexiu žiakov, objavné učenie sa, kooperatívne učenie, projektové učenie či problémové učenie. Informovalo o tom ministerstvo školstva na svojej internetovej stránke.

Riaditeľ ŠPÚ Ľudovít Hajduk tvrdí, že cieľom súťaže s názvom Zážitkové učenie žiakov alebo Ako vzdelávať generácie Y, Z, alfa, je zapojiť prostredníctvom zážitkového učenia čo najširší okruh učiteľov do aktivít, ktoré súvisia s inováciou Štátneho vzdelávacieho programu. Cieľom je tiež inšpirovať sa navzájom najlepšími skúsenosťami, ktoré zverejnia na metodickom portáli ŠPÚ. Zároveň chcú upriamiť pozornosť učiteľov na nové trendy vo vzdelávaní.

Práce autorov odborne posúdia recenzenti a po posúdení najlepšie práce vyhodnotí komisia. Všetky pozitívne hodnotené práce zverejnia na metodickom portáli ŠPÚ a budú tak dostupné širokej učiteľskej verejnosti. Ocenenia za najlepšie práce si učitelia preberú 14. júna na slávnostnej konferencii pri príležitosti 70. výročia založenia ŠPÚ. Do súťaže sa môžu záujemcovia zapojiť vypísaním prihlášky, ktorá je na webovej stránke Štátneho pedagogického ústavu. Poslať ju musia na adresu 70vyzva@statpedu.sk do 15. mája. Autorov troch najlepších prác odmenia knižnou poukážkou v hodnote 100 eur.

Diskusia