Racionalizácia siete ZŠ neprinesie peniaze na platy učiteľov

Pri diskusiách o optimalizácii siete škôl ide o strašenie prepúšťaním s cieľom odradiť zamestnancov školstva od aktivít, ktoré smerujú k zlepšeniu ich postavenia, tvrdí Iniciatíva slovenských učiteľov.

Ilustračné foto,zdroj: TASR
Ilustračné foto,zdroj: TASR

BRATISLAVA - Racionalizáciou siete základných škôl sa nepodarí získať prostriedky, ktoré by umožnili zásadne zlepšiť postavenie zamestnancov škôl či jej materiálno-technickú úroveň. Upozorňuje na to Iniciatíva slovenských učiteľov. Iniciatíva sa pritom odvoláva na materiál z dielne Inštitútu vzdelávacej politiky pri ministerstve školstva, ktorý sa zaoberal racionalizáciou siete škôl. Informoval o tom Vladimír Crmoman z Iniciatívy slovenských učiteľov.

Publikácia inštitútu s názvom „Možnosti racionalizácie siete základných škôl“ skúma dôsledky viacerých modelov redukcie siete škôl. Autori zvažujú niekoľko variantov racionalizácie. Pri prvom by sa zrušila podpora druhého stupňa menších základných škôl. Žiaci druhého stupňa, ktorí navštevovali takéto školy, by po novom museli dochádzať do väčších škôl. Autori odhadujú úspory plynúce z tohto variantu na 14,3 milióna eur ročne. Druhý variant spočíva v zrušení základných škôl s menej ako 50 žiakmi, v blízkosti ktorých sa nachádzajú iné školy. Výsledné úspory po zohľadnení nákladov štátu na zabezpečenie dopravy do škôl by podľa autorov mohli dosiahnuť úroveň 12 až 13,4 milióna eur ročne. Tretí variant počíta s obmedzením podpory menších škôl na území jednej obce, ktoré spadajú pod rôznych zriaďovateľov. Autori odhadujú úspory na šesť miliónov eur ročne. 

Iniciatíva teraz upozorňuje, že racionalizáciou siete základných škôl možno teda ušetriť zhruba šesť až 15 miliónov eur ročne. Tento odhad pritom nezahŕňa náklady spojené s vyplácaním odstupného učiteľom, ktorých by prípadne bolo treba prepustiť. "Predpokladajme najúspornejší variant racionalizácie siete základných škôl, ktorý by ročne priniesol 15 miliónov eur. Podľa údajov za rok 2015 táto suma predstavuje zhruba 1,2 percenta ročnej hrubej mzdy všetkých zamestnancov regionálneho školstva, 1,5 percenta ročnej hrubej mzdy pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva alebo 3,6 percenta ročnej hrubej mzdy pedagogických a odborných zamestnancov základných škôl," hovorí Crmoman s tým, že programové vyhlásenie vlády sľubuje všetkým pedagogickým a odborným zamestnancom regionálneho školstva štyri zvýšenia platov v priemere o šesť percent k 1. septembru a k 1. januáru v rokoch 2018, 2019 a 2020. Iniciatíva slovenských učiteľov považuje navyše plánované zvýšenie platov za nedostatočné. 

Iniciatíva slovenských učiteľov tvrdí, že pri diskusiách o optimalizácii siete škôl ide o strašenie prepúšťaním s cieľom odradiť zamestnancov školstva od aktivít, ktoré smerujú k zlepšeniu ich postavenia. Predstava, že v školstve sú rozsiahle rezervy, z ktorých by sa dali pokryť potrebné investície, podľa iniciatívy nemá reálny základ.

Minister školstva Peter Plavčan 9. septembra uviedol, že ministerstvo školstva pripravuje bolestivé opatrenia smerujúce k optimalizácii školskej siete.

Diskusia