Do Košíc prídu študenti z Nórska

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie (UVLF) v Košiciach bude študovať 25 študentov z nórskeho mesta Bodö ležiaceho až za severným polárnym kruhom. Dnes absolvovali zápis.

Ilustračné foto, zdroj: TASR
Ilustračné foto, zdroj: TASR

KOŠICE - "V Košiciach títo študenti absolvujú trojsemestrové štúdium a po jeho ukončení získajú spoločný bakalársky diplom Bakalár vied o živočíchoch od obidvoch univerzít - UVLF v Košiciach i svojej domácej Nord University v Bodö. Na tejto univerzite študuje okolo 12.000 študentov a je treťou najväčšou vzdelávacou inštitúciou v Nórsku. UVLF v Košiciach ponúka tento študijný program spolu s fakultou biologických vied a akvakultúry," uviedla Natália Novotná z UVLF.

Program spoločného štúdia oboch univerzít sa realizuje od akademického roka 2010/2011 v rámci študijného odboru všeobecné veterinárske lekárstvo v dennej forme štúdia v angličtine.

"Prvá časť štúdia v trvaní troch semestrov sa realizuje na Fakulte biologických vied a akvakultúry Nord University v Bodö a druhá, tiež trojsemestrová, na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach," vysvetlila Novotná.

Všetkým študentom, ktorí ukončia tento trojročný študijný program, bude udelený spoločný bakalársky diplom a titul od obidvoch inštitúcií a budú prijatí na ďalšie štúdium, ktoré im umožní získať titul doktor veterinárskeho lekárstva na UVLF v Košiciach.

"Počas budúceho týždňa priletia za svojimi študentmi aj ich pedagógovia z ich domácej nórskej univerzity," uzavrela Novotná.

Diskusia