Študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a analytici VSL Software spolu v laviciach

Rozvíjanie činnosti Centra znalostných a informačných systémov v Košiciach.

 

KOŠICE -  Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach (PF UPJŠ v Košiciach) a spoločnosť VSL Software, a.s. Košice pokračujú v spolupráci v rámci Centra znalostných a informačných systémov (CeZIS) a Univerzitného vedeckého parku Technicom  vo výučbe predmetu Procesné modelovanie.

Prednášky k predmetu zabezpečuje PF UPJŠ v Košiciach spoločne pre študentov študijného programu Aplikovaná informatika a analytikov spoločnosti VSL Software, a.s. a Tory Consulting, a.s. Cvičenia sú vedené pracovníkmi spoločnosti VSL Software s dôrazom na praktické aplikácie procesného modelovania pri vývoji informačných systémov.

Vzniká tak zaujímavá symbióza akademickej a komerčnej sféry, priestor na rozširovanie poznatkov IT špecialistov a na druhej strane odovzdávanie praktických skúseností študentom bakalárskeho štúdia. Zúčastnené subjekty takýmto spôsobom vytvárajú platformu pre celoživotné vzdelávanie špecialistov z praxe a na druhej strane podmienky pre užšie prepojenie vysokoškolského vzdelávania a praktickej prípravy v IT spoločnostiach.

Táto aktivita nadväzuje na doterajšie aktivity CeZIS vrátane spolupráce pri vývoji Akademického informačného systému AiS2 a organizovania spoločného seminára v oblasti Data Analytics.

Informovala o tom hovorkyńa UPJŠ Mária Hrehová.

 

Diskusia