Bethlenka cestuje, diel tretí - Maďarsko

V dňoch 17. - 22.4.2016 sa 15 žiakov a 4 učitelia ZŠ G. Bethlena v Nových Zámkoch zúčastnili ďalšej pracovnej cesty projektu Erasmus+: "Potláčanie a prevencia šikanovania na školách v Európe.“ Stretnutie sa uskutočnilo v meste Makó na juhu Maďarska, ktoré je naším partnerom v projekte.

NOVÉ ZÁMKY - Témou tohto stretnutia bola asertivita ako účinný nástroj pri predchádzaní šikanovania. Naši žiaci boli ubytovaní v partnerských rodinách, ktoré sa o nich príkladne starali a v ktorých mali možnosť nazrieť do života rovesníkov z iných krajín. Celý program bol zameraný na potláčanie prejavov šikanovania prostredníctvom hudby a tanca. Na úvod nás žiaci školy privítali národnými vlajkami všetkých krajín zapojených do projektu. Potom nasledoval slávnostný ceremoniál za účasti celej školy, kde žiaci z jednotlivých krajín predstavili svoje štáty, mestá, školy a odzneli  jednotlivé národné hymny. Večer sa  účastníci odprezentovali svojimi národnými ľudovými tancami, ktorých kroky sa snažili naučiť aj ostatných. Naše žiačky predstavili náš folklór v krojoch s piesňou „Tancuj, tancuj.“ Počas medzinárodného večera bola možnosť ochutnať rôzne druhy národných jedál a nápojov, pričom naše slovenské špeciality patrili k najpopulárnejším. Veľmi významnou akciou bol tzv.“Babylonský deň“, ktorý sa na maďarskej škole uskutočňuje pravidelne už 9 rokov. Tohtoročnou témou bola prezentácia maďarskej kultúry ako jeden z nástrojov predchádzania šikanovania. Deti súťažili, hrali sa a zároveň sa učili navzájom kooperovať a byť súčasťou tímu.

V stredu 20.4. sa v kultúrnom dome uskutočnil galaprogram za účasti významných činiteľov mesta, napríklad primátorky mesta Makó, ako aj miestnej komunity. Hostia si mali možnosť pozrieť rôzne tance, piesne alebo divadelné hry pripravené jednotlivými partnermi projektu. My sme si pripravili divadelnú hru s názvom Paradise City zameranú proti rasizmu, xenofóbii a kyberšikanovaniu, v rámci ktorej žiačky z našej školy zaspievali pieseň proti šikanovaniu, ktorú zložila učiteľka hudobnej výchovy na našej škole Mgr. Tünde Valachová.

Okrem aktivít zameraných na potláčanie šikanovania sme mali možnosť spoznať aj maďarskú kultúru a históriu. Navštívili sme hlavné mesto Budapešť, kde sme prezreli prezidentský palác, Námestie hrdinov, Maďarský parlament, Citadelu. V posledný deň sme sa zastavili v blízkom meste Szeged, ktoré je preslávené maďarskými delikatesami- červená paprika a saláma Pick a absolvovali sme zaujímavú prehliadku mesta. Okrem toho sa v stredu mohli naši žiaci vyšantiť v dobrodružnom zábavnom parku,  okúpať sa v liečivej termálnej vode vo wellnesse v Makó.

 Veľmi nás potešilo, že naši žiaci sa od prvého dňa socializovali s rovesníkmi z iných krajín, komunikovali v anglickom aj v maďarskom jazyku a naučili sa aj zopár slov a fráz v iných jazykoch zapojených do projektu, pričom nadviazali množstvo obojstranných priateľstiev. Niektoré z nich sa budú môcť rozvíjať pri septembrovom stretnutí, ktoré sa uskutoční na našej škole a na ktoré sa veľmi tešíme.

Za úspešnú realizáciu tohto projektu by som sa chcel v mene všetkých zúčastnených poďakovať vedeniu školy a národnej agentúre SAAIC.

Autor: Mgr. Roman Kuttner, koordinátor projektu

Diskusia