ZŠ v Trebišove získala nové priestory na výučbu

Základná škola na Ul. Ivana Krasku v Trebišove má od 17. marca na Medickej ulici nové priestory na výučbu. V dvojpodlažnom objekte je 12 tried určených pre 216 žiakov, dve miestnosti určené na športové vyžitie, zborovňa a hygienické zariadenia.

Nové priestory školy na Medickej ulici, zdroj: TASR/Roman Hanc
Nové priestory školy na Medickej ulici, zdroj: TASR/Roman Hanc

TREBIŠOV - "Rekonštrukcia bývalých skladov na Medickej ulici je výsledkom dvojročnej snahy mesta Trebišov a spolupráce s ministerstvom školstva. Vychádzala z toho, že priestory Základnej školy na Ul. Ivana Krasku už svojou kapacitou nepostačovali na zvládnutie výchovno-vzdelávacieho procesu, a preto na základe memoranda o vzájomnej spolupráci z roku 2016 poskytlo ministerstvo školstva mestu dotáciu v objeme 300.000 eur," povedal primátor Trebišova Marek Čižmár s tým, že deti z marginalizovaných skupín sa môžu sústreďovať v mieste svojho bydliska a nie sú odkázané na dochádzanie do iných škôl.

Prízemie budovy slúži Cirkevnej strednej odbornej škole sv. Jozafáta, ktorá tam vyučuje v dvoch odboroch od roku 2015.

Základnú školu v tomto školskom roku navštevuje 981 žiakov v 48 triedach. "Každým rokom nám žiaci pribúdajú. V prvých ročníkoch máme stále od 120 do 150 žiakov. Táto situácia viedla k dlhoročnej dvojzmennej prevádzke, aj preto mesto pristúpilo k rekonštrukcii tejto budovy. Týmto sme na 90 percent vyriešili dvojzmennú prevádzku. Tendencia nárastu počtu žiakov v horizonte piatich rokov je, že každý rok pribudne 120 až 130 prvákov. Závisí to od viacerých faktorov, niektorí sa sťahujú do zahraničia, niektorí prichádzajú späť," priblížil riaditeľ školy Martin Gore.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVaŠ) a ministerstvo financií majú záujem pomáhať obciam, ktoré potrebujú zabezpečiť svoju kompetenciu poskytovať povinnú školskú dochádzku a nedarí sa im to. Podľa generálneho riaditeľa sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ Mariana Galana nejde len o deti z marginalizovaných skupín.

"K tejto problematike pristupujeme systémovo. Nie je vždy to najdôležitejšie kritérium, že ide o obec, kde sú tieto deti. Je to predovšetkým v obciach, ktoré majú problém naplniť svoju kompetenciu. Je to aj na východnom Slovensku, ale takisto poskytujeme finančné prostriedky aj v okolí Bratislavy, kde jednoducho tie obce nie sú schopné zabezpečiť povinnú školskú dochádzku svojim deťom," dodal Galan.

Diskusia