Iniciátori A DOSŤ!: Veríme, že nespokojnosť naštartuje zmeny v školstve

Stanovisko iniciátorov kampane A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! k vyhláseniu štrajkovej pohotovosti Iniciatívy slovenských učiteľov.

Logo
Logo

BRATISLAVA - „Školstvo a vzdelávanie na Slovensku sa za ostatných 26 rokov dostalo na okraj politického a spoločenského záujmu a situácia v ňom je neudržateľná. Dokumentuje to aj 9 alarmujúcich faktov občianskej kampane A DOSŤ!. Do vzdelávania investujeme najmenej spomedzi 33 krajín OECD. Na Slovensku je nízke spoločenské a finančné ohodnotenie učiteľov. Zarábajú o polovicu menej ako iní absolventi vysokých škôl, a to aj napriek tomu, že posledné roky ich platy rástli podstatne rýchlejšie ako priemerný plat v hospodárstve. Chápeme rozhorčenie učiteľov, ktorí bezprostredne vnímajú prehlbujúci sa úpadok školstva, sú unavení zo sľubov a pomalých riešení. Prestali veriť, že sa dočkajú výraznejšej nápravy a jedinú šancu na zmenu vidia pred voľbami. Vyhlásenie ich štrajkovej pohotovosti je dôsledkom dlhodobého výrazného podfinancovania školstva, za ktoré nenesie zodpovednosť len posledná vláda. Iniciátori kampane A DOSŤ! sú presvedčení, že vyššie odmeňovanie učiteľov je jeden z nevyhnutných krokov na ceste ku kvalitnejšiemu školstvu a lepšej budúcnosti našich detí, a preto vítajú sľuby politikov, že v razantnejšom navýšení financií do školstva budú pokračovať. Pre všetky strany je dnes zlepšenie vzdelávania na Slovensku prioritou do ďalšieho obdobia. Veríme, že nespokojnosť so súčasným stavom naštartuje vytvorenie širokého politického konsenzu o budúcom smerovaní vzdelávania na Slovensku. Vyzývame politikov, aby pristúpili k dohode o smerovaní školstva a vzdelávania na Slovensku, ktorú budú rešpektovať aj nasledujúce vlády.“

Stanislav Boledovič, hovorca kampane A DOSŤ!

A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska !

je občianska kampaň upozorňujúca na krízový stav vzdelávania na Slovensku, ktorý ohrozuje budúcnosť našich detí i celej spoločnosti. Cieľom kampane je donútiť politikov k okamžitému navýšeniu financií do vzdelávania a k naštartovaniu zásadných zmien v školstve. To musí byť prioritou Programového vyhlásenia novej vlády pre roky 2016 – 2020. Iniciátori kampane: Stanislav Boledovič – hovorca, Lukáš Bakoš, Mária Barancová, Bea Benková, Tatiana Benková, Vladimír Burjan, Pavol Demeš, Tomáš Hasala, Hana Chlupíková, Dušan Meško, František Múčka, Ján Orlovský, Saskia Repčíková, Ľudovít Sebelédi, Lenka Surotchak, Andrea Tittelová

Diskusia