Múzeum praveku originálne rozvíja vzdelanie detí

V pravekej súťaži získajú 3 triedy atraktívny vzdelávací program s výletom do Bojníc.

BOJNICE - Múzeum praveku Slovenska v Bojniciach vyhlásilo ku dňu 2. január 2017 v poradí už 7. ročník Veľkej pravekej súťaže. Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné školy na území Slovenskej republiky, a to do termínu 31. marec 2017.

Hlavnou cenou v súťaži pre 3 školské triedy je návšteva jedinečného Múzea praveku Slovenska v Bojniciach (v areáli Prepoštskej jaskyne, skutočného pravekého sídla neandertálcov), s atraktívnym vzdelávacím programom Praveké tvorivé dielne a s dopravou autobusom do Bojníc. Podmienky súťaže nájdete na www.muzeumpraveku.sk (kapitola Školy - vzdelávanie / Veľká praveká súťaž pre základné školy!). Video ukážku z originálneho vzdelávacieho programu Praveké tvorivé dielne si môžete pozrieť na web stránke Múzea praveku:  http://muzeumpraveku.sk/vzdelavanie/planovanie-a-objednanie-vasej-navstevy/

Cieľom súťaže je podnietiť u detí záujem o históriu našej krajiny, kde všetci žijeme, zároveň rozvíjať ich tvorivosť, samostatnosť a kreativitu, tímovú spoluprácu v kolektíve a tiež hrdosť na dejiny nášho Slovenska, ktoré sú nedeliteľnou súčasťou histórie Európy i tohto sveta.

Na web stránke Múzea praveku (kapitola Školy - vzdelávanie / Výučbové materiály zdarma - pomôcka pre pedagógov k dejepisu) nájdete aj výučbové materiálys témou praveku, ktoré si zdarma môžete stiahnuť a vhodne použiť na hodinách dejepisu k zatraktívneniu vzdelávacieho procesu žiakov.

Múzeum praveku Slovenska - Bojnice www.muzeumpraveku.sk.

Diskusia