Úchvatný Sindibád na doskách prešovského DJZ

Kto z nás, dospelých, by nepoznal zaujímavé exotické príbehy o legendárnom arabskom námorníkovi Sindibádovi – Sedem ciest námorníka Sindibáda?

Z archívu Akadémie tanca – Nel
Z archívu Akadémie tanca – Nel

PREŠOV - Pochádzajú z interesantnej zbierky rozprávok, bájok a legiend Tisíc a jedna noc. Rozprávajú o jeho fantastických dobrodružstvách na moriach východne od Afriky a južne od Ázie. Boli zasadené do doby vlády kalifa Hárúna ar-Rašída. Čerpali zo skúseností arabských námorníkov, indických a perzských rozprávkových príbehov a starých literárnych vzorov (vrátane Homérovej Odyssey). Týmito príbehmi sa inšpirovala aj riaditeľka Akadémie tanca – NELA, Kornélia Ivanová DiS. art., ktorá vytvorila a spracovala nádherné baletné predstavenie.

Tohto divadelného predstavenia sa nedávno zúčastnili aj žiaci Súkromného športového gymnázia ELBA, ktoré koordinovala PaedDr. Miriam Berezovská. Žiakov tiež sprevádzali Mgr. Jarmila Pramugová, PhDr. Miloslava Olearník Štefanová a RNDr. Július Humeňanský. Na doskách Divadla Jonáša Záborského v Prešove ho prezentovala už vyššie spomenutá Akadémia tanca – NELA, pod vedením Kornélie Ivanovej,  DiS. art. Diváci mali možnosť vidieť naozaj kvalitnú prácu tanečných pedagógov s deťmi od útleho veku až po dospelých. Baletná rozprávka bola veľmi pútavá a v mnohom poučná.

Za úchvatný umelecký zážitok sa v závere predstavenia Akadémii tanca – NELA poďakovali milou kvetinkou a sladkým prekvapením a na ich facebookovej stránke PaedDr. Miriam Berezovská  aj nasledujúcimi slovami: "Milá naša pani Nelka a Mirka. Z celého srdca sa Vám chceme poďakovať za prekrásne a jedno úžasné predstavenie Sindibád. Urobili ste kus nádhernej práce. Ďakujeme za krásny umelecký zážitok ako Vám, tak aj všetkým účinkujúcim. Silno objímame."

Autor: PaedDr. Erika Petrašková, PhD.

Diskusia