Nájdi v sebe vedca

Ústavy akadémie vied sa spájajú, aby mohli školákom na druhom stupni spestriť vyučovanie.

BRATISLAVA - Žiaci základnej školy Pavla Marcelyho v Bratislave sa od apríla až do konca školského roka nebudú učiť len vo svojich triedach, ale aj na Ústave pre výskum srdca, Chemickom ústave, Ústave polymérov a na Ústave materiálov a mechaniky strojov. Projekt „Nájdi v sebe vedca“ priamo nadväzuje na učebné osnovy z vybraných predmetov a deti sa vďaka nemu učia zábavnou formou.

„Na Ústave polymérov si môžu školáci vyrobiť vlastné vlákno technikou „superpavúk“ a uvidia aj to, ako sa testujú mechanické vlastnosti polymérov,“ uviedla Silvia Podhradská z Ústavu polymérov SAV. Na Ústave materiálov a mechaniky strojov sa žiaci 6. ročníka oboznámia s prípravou materiálov, metalografickou prípravou vzoriek a dokonca vzorky budú sledovať aj pod mikroskopom.

„Vzhľadom na to, že na SAV pociťujeme aktuálne čiastočný úbytok záujmu o doktorandské štúdium, hľadáme komplexnejší systém spolupráce so školami a chceme  podporovať vedu systematicky. A to nielen na vysokých a stredných školách, ale aj na základných, kde sa formuje osobnosť a kde si môže žiak s vedou po prvý raz vybudovať vzťah,“ hovorí Martin Nosko z Ústavu materiálov a mechaniky strojov SAV, tvorca myšlienky projektu.

Na Ústave pre výskum srdca získajú žiaci informácie o prevencii, prečo je dôležitá správna životospráva a ako môžu trénovať srdce. Chemický ústav im ponúkne možnosť pripraviť si „sloniu pastu“ alebo ukáže, ako sa dajú separovať biomolekuly pomocou elektroforézy a kvapalinovej chromatografie.

Prvá návšteva žiakov na SAV je plánovaná na 5.apríla. Do projektu sú zatiaľ zapojení žiaci 5. – 9. ročníka.

Informovala o tom hovorkyňa SAV Monika Hucáková.

Diskusia