Škola používateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia 2017

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, European XFEL, GmbH v Hamburgu a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti CVTI, organizujú pre vybraných záujemcov zo slovenskej vedeckej komunity 4. ročník  medzinárodnej „School of XFEL and Synchrotron Radiation Users - SFEL2017“ (Školy užívateľov XFEL a synchrotrónového žiarenia).

Schématické znázornenie vstupu laserových lúčov do Experimentálnej haly   Zdroj: Mgr. Mária Hrehová, PhD.
Schématické znázornenie vstupu laserových lúčov do Experimentálnej haly Zdroj: Mgr. Mária Hrehová, PhD.
(5)
Akcelerátorový tunel po inštalácii kryomodulov, v ktorých dochádza k urýchleniu  elektrónov.
Akcelerátorový tunel po inštalácii kryomodulov, v ktorých dochádza k urýchleniu elektrónov.
Letecký pohľad na 3.4 km projekt výstavby XFEL, ktorý svojou rozlohou zasahuje do dvoch  miest Hambu
Letecký pohľad na 3.4 km projekt výstavby XFEL, ktorý svojou rozlohou zasahuje do dvoch miest Hambu
Akcelerátorový tunel o priemere 5.2 m pred inštaláciou technickej infraštruktúry.
Akcelerátorový tunel o priemere 5.2 m pred inštaláciou technickej infraštruktúry.
Pohľad do experimentálnej haly počas jej výstavby a razenia tunelov.
Pohľad do experimentálnej haly počas jej výstavby a razenia tunelov.

 Organizátori evidujú registráciu viac ako 80 účastníkov. Vďaka finančnej podpore zo strany MŠVVaŠ SR a European XFEL, GmbH  sa na podujatí zúčastnia študenti, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci z Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Technickej univerzity v Košiciach, Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Bohaté zastúpenie  doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov bude mať aj Slovenská akadémia vied, predovšetkým  Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach, Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach, Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave, Ústav molekulárnej biológie SAV v Bratislave.

 „Som presvedčený, že je šťastím pre slovenskú vedeckú komunitu, že vďaka podpore zo strany vlády SR a MŠVVaŠ SR mala otvorené dvere podieľať sa na výstavbe XFEL  a zároveň sa pripraviť na jeho využívanie. Máme šancu byť súčasťou tímov, ktoré budú riešiť prioritné úlohy EÚ k zvýšeniu kvality života ľudstva,“ zhodnotil rektor UPJŠ v Košiciach  a predseda organizačného výboru SFEL2017 prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.

 

Viac informácií nájdete na stránke: http://sfel2017.sk/en/

 

Text a foto: Mgr. Mária Hrehová, PhD.

Diskusia