Spoločnosť NN Slovensko a JA Slovensko zrealizovali pre stredné školy vzdelávací projekt InnovationCamp

Študenti navrhovali sociálny podnik, bez potreby pravidelných dotácií zo strany štátu, či obce, ktorý by vytvoril najmenej tri nové pracovné miesta pre dlhodobo nezamestnaných s portfóliom inovatívnych produktov a služieb.

Víťazný tím
Víťazný tím

BRATISLAVA - Dňa 18. novembra 2015 nezisková vzdelávacia organizácia JA Slovensko a NN Slovensko pripravili v Bratislave InnovationCamp pre 120 študentov stredných škôl z celého Slovenska. Jeho cieľom bolo umožniť študentom vyskúšať si v praxi a v spolupráci s profesionálmi zo sveta biznisu tzv. mäkké zručnosti.

Víťazom súťaže InnovationCamp sa stal tím č. 1 s názvom Saganovci, ktorý priniesol riešenie výzvy v podobe založenia sociálneho podniku HP & SN (Helppeople and Slovak nature). Tento podnik by sa zameriaval nielen na podporu zamestnávania znevýhodnených skupín obyvateľstva, ale aj na rozvoj dosiaľ nie naplno využívaných kútov slovenskej prírody.Členmi víťazného tímu sú:

Lenka Jankechová

Trnava, Stredná priemyselná škola

Ján Krčmář

Bratislava, Evanjelické lýceum

Martin Némethy

Bratislava, SPŠE

Miriama Pagáčová

Sereď, Obchodná akadémia

Eva Popíková

Bratislava, Obchodná akadémia, Račianska

Lukáš Žilavý

Bratislava, Obchodná akadémia, Nevädzová

Druhé miesto si odniesli súťažiaci z tímu č. 7 s názvom 7Heaven, ktorí zamerali oblasť pôsobnosti svojho sociálneho podniku na odvetvie drevospracujúceho priemyslu.

„Pre mňa bola najväčším zážitkom práca v zmiešanom tíme. Na začiatku dňa sme sa stretli šiesti úplne neznámi ľudia, ale na konci dňa sme skutočne tvorili jeden tím. Z podujatia sme odchádzali ako výborní priatelia,“prezradila nám Barbora Belková, študentka Spojenej školy z Ružomberka, ktorá spolu so svojim tímom č. 9 (Mňamkovo) obsadila tretie miesto.

Na tejto stránke môžete nájsť kompletné výsledky a fotogalériu súťaže InnovationCamp.

„NN Slovensko sa už dlhšie zaoberá podporou finančnej gramotnosti. Spolupracujeme s viacerými neziskovými organizáciami s cieľom zvýšiť finančné povedomie mladých Slovákov na stredných a vysokých školách. A o to nám išlo aj v projekte InnovationCamp, ktorýsasnaží formou case study naučiť stredoškolákov premýšľať inovatívne a kreatívne v podnikateľskej oblasti,“ komentuje podujatie tlačová hovorkyňa NN SR Daniela Guťanová.

Adam Šepetka, generálny riaditeľ JA Slovensko, uviedol: "Vďaka projektu, ako je InnovationCamp, majú študenti príležitosť rozvíjať v praxi svoje mäkké zručnosti a zároveň celý deň úzko spolupracovať so zamestnancami NN. Študenti poznajú svojich možných budúcich zamestnávateľov, dobrovoľníci z NN zase svojich potenciálnych klientov či zamestnancov. JA Slovensko týmito praktickými aktivitami prepája svet škôl so svetom reálneho biznisu."

Diskusia