Úspešná spolupráca MPC a eSlovensko pokračuje

Spolupráca Metodicko-pedagogického centra s občianskym združením eSlovensko v oblasti edukácie bezpečného internetu sa úspešne rozvíja.

BRATISLAVA -  Pri príležitosti Dňa učiteľov sa eSlovensko v spolupráci s MPC rozhodlo darovať učiteľom publikáciu Ovce.sk 02, ktorá bola spracovaná v rámci projektu EÚ Zodpovedne.sk., v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Spolu s DVD a pexesom ju dostalo každé pracovisko Metodicko-pedagogického centra v Bratislave, Komárne, Nitre, Trenčíne, Trnave, Banskej Bystrici, Źiline, Košiciach, Prešove. eSlovensko tak bezplatne poskytlo celkom 2 250 kusov kníh.

Ovce.sk 02 nadväzuje na úspešný animovaný rozprávkový seriál OVCE.sk a na knihu OVCE.sk 01. Projekt získal počas svojho viacročného fungovania viacero prestížnych domácich aj medzinárodných ocenení (viac informácií na www.zodpovedne.sk a www.ovce.sk). Autorom knihy je Miro Drobný, scenárista seriálu OVCE.sk, ktorý je aj spoluautorom knihy Deti v sieti a projektov Nehejtuj.sk, Kyberšikanovanie.sk, ako aj ďalších úspešných projektov.

Cieľom knihy je priniesť nielen zábavu, ale aj poučenie zamerané na ochranu detí pred nástrahami internetu, mobilov, zneužitím osobných údajov, fotografií a videí na sociálnych sieťach.

Prečo sa téme bezpečného používania moderných komunikačných prostriedkov treba venovať, vysvetľuje autor knihy:„Nová generácia detí už od útleho veku používa tablety a mobilné telefóny spočiatku na hru, neskôr na komunikáciu na sociálnych sieťach a vo veku 14 rokov začína uvažovať nad tým, ako sa dá na internete zarobiť. Rodičia a pedagógovia pochopili, že chrániť a vzdelávať deti aj v tejto oblasti musia už od predškolského veku. Distribuovanie knihy učiteľom považujeme za účinný spôsob, ako sa jej obsah dostane aj k žiakom.“

Darina Výbohová, riaditeľka sekcie kontinuálneho vzdelávania a profesijného rozvoja MPC, publikáciu ocenila a dodala:„Dobrých didaktických pomôcok nikdy nie je dosť. V jednom z posledných výskumov, ktoré MPC realizovalo v rámci národného projektu Aktivizujúce metódy vo výchove, 75 % respondentov zo 4 613 opýtaných uviedlo potrebu pokračovať vo vzdelávaní v oblasti mediálnej výchovy.“

„Publikácia Ovce sk. 02 môže slúžiť ako dobrá edukačná pomôcka, ktorá pripraví žiakov I. stupňa základných škôl na to, ako múdro žiť s internetom,“ zdôraznila PhDr. Nataša Slavíková, odborníčka na mediálnu gramotnosť. Podľa nej je dobré, že v digitálnej dobe vznikajú detské knihy, ktorých obsahom sú internetové ohrozenia detí.

Autor: Milan Urbaník 

 

Diskusia