V Petržalke prijímajú návrhy na ocenenie učiteľov

Navrhnúť možno bývalých aj súčasných pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava - Petržalka.

Ilustračné foto, zdroj: TASR
Ilustračné foto, zdroj: TASR

BRATISLAVA  - Návrhy na ocenenie Učiteľ na ktorého sa nezabúda môžu v bratislavskej mestskej časti Petržalka posielať do 24. februára. Ako ďalej informuje samospráva na svojej oficiálnej webovej stránke, návrhy môžu záujemcovia posielať na adresu juraj.monsberger@petrzalka.sk alebo poštou na adresu Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka, Kutlíkova 17, 852 12, Oddelenie školstva a športu. Nominácie na bývalých aj súčasných pedagogických zamestnancov základných a materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka môžu predkladať žiaci, absolventi škôl, zákonní zástupcovia, bývalí a súčasní kolegovia. V návrhu musia byť meno a priezvisko navrhovaného pedagóga a názov materskej školy alebo základnej školy, v ktorej pôsobil. Pripojiť treba aj dôvod, prečo by navrhovanému mali udeliť titul. Napísať treba aj kontakty na navrhovaného človeka (telefonický kontakt, e-mail, adresa trvalého bydliska) a aj na toho, kto návrh posiela. 

Petržalka pri príležitosti osláv Dňa učiteľov bude aj v tomto roku organizovať stretnutie pedagogických zamestnancov základných a materských škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti. Na tejto slávnosti ocenenia najúspešnejších pedagogických a odborných zamestnancov základných a materských škôl v správe mestskej časti. Súčasťou tohto stretnutia bude aj ocenenie s názvom Učiteľ na ktorého sa nezabúda. 
Návrhy môžu ľudia posielať aj na ocenenie Osobnosť Petržalky 2017. Neziskové združenia, organizácie, verejné a vzdelávacie inštitúcie a Petržalčania ich môžu predkladať do 30. apríla. Návrh musí obsahovať meno a priezvisko predkladateľa a jeho kontaktné údaje, navrhovanú osobnosť, jej adresu, telefonický a e-mailový kontakt a krátku charakteristiku. Charakteristika by mala v krátkosti opísať, ako prispel navrhovaný človek k rozvoju každodenného života v Petržalke alebo čím výnimočným sa pričinil o rozvoj mestskej časti. Písomné návrhy môžu ľudia posielať na adresu petržalského miestneho úradu. Doručiť ich tiež môžu osobne do podateľne úradu alebo poslať elektronicky na adresu daniela.emeljanovova@petrzalka.sk.

Oceňovanie osobností Petržalky patrí medzi tradičné podujatia päťtýždňového petržalského festivalu Dni Petržalky, ktorý bude aj tento rok v mesiacoch máj až jún. Súčasťou festivalu sú rôzne celospoločenské, kultúrne, charitatívne i športové podujatia pre všetky vekové kategórie obyvateľov Petržalky a jej návštevníkov. Ocenenie tých, ktorí prispeli k rozvoju mestskej časti a natrvalo sa zapísali do jej histórie, pripravuje petržalská samospráva v rámci Dní Petržalky od roku 1998. Ocenenie si z rúk petržalského starostu prevzalo už 111 osobností. Tento rok osobnostiam odovzdajú ceny 12. júna.

Diskusia