Finančné vzdelávanie pre najmenších žiakov

Nezisková organizácia JA Slovensko pripravila pre základné školy vzdelávací program JA A PENIAZE, vďaka ktorému hravo vstúpia do sveta finančnej gramotnosti. Realizuje sa prostredníctvom zážitkových metód a pre učiteľa je pripravená učebnica a metodický tréning.

Ilustračné foto: Nezisková organizácia JA Slovensko
Ilustračné foto: Nezisková organizácia JA Slovensko

Už žiaci na základných školách prichádzajú do styku s financiami, poistením či sporením. Práve učitelia na úrovni ISCED 1 majú možnosť vyučovať finančnú gramotnosť prierezovo v rámci rôznych predmetov. Vzdelávacia organizácia JA Slovensko pripravila nový vzdelávací program JA A PENIAZE. Prostredníctvom hlavného hrdinu Filipa a jeho rodiny sa žiaci postupne zoznámia s finančnou gramotnosťou. Filipove príhody vychádzajú z reálnych situácií. Pútavou formou naučia žiakov aj to, prečo bez práce nie sú koláče a prečo peniaze nerastú na stromoch. Program JA A PENIAZE je vytvorený v súlade s platným Národným štandardom finančnej gramotnosti. Je určený žiakom 1. až 4. ročníka základných škôl. Učebnica obsahuje 7 kapitol, ktoré sú doplnené obrázkami a zážitkovými aktivitami. Informoval o tom programový manažér neziskovej organizácie JA Slovensko Peter Kalčevský.

„Súčasťou učebnice sú aj metodické inštrukcie pre učiteľa. Pred samotnou výučbou predmetu učiteľ absolvuje intenzívny 3-dňový tréning, na ktorom si vyskúša zážitkové vzdelávanie,“ dopĺňa programový manažér Peter Kalčevský. Školy sa môžu prihlasovať do konca októbra na stránke www.jaslovensko.sk/jaapeniaze.

Vzdelávací program JA A PENIAZE bol vytvorený s podporou Citi Foundation. Viac informácií o programe – www.jaslovensko.sk/jaapeniaze

JA Slovensko, n.o.

Ako líder v podnikateľskom a ekonomickom vzdelávaní na Slovensku pôsobí od roku 1992. Do learning-by-doing programov (učiacich skúsenosťou) sa ročne zapája 17 000 študentov z približne 700 škôl. Programy sú lokálne implementované v partnerstve s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Je členom medzinárodnej siete JA Worldwide®JA Europe.

Diskusia