Iniciatíva študentov Otevřeno v Česku chce skvalitniť pedagogické odbory

Študentom učiteľstva v Česku nebolo jedno, ako sú pripravovaní na svoju profesiu, preto založili celoštátnu iniciatívu Otevřeno. Aj prostredníctvom nej sa usilujú o zvyšovanie vzdelávacích kvalít pedagogických odborov tak, aby čo najlepšie pripravovali svojich študentov na učiteľskú profesiu.

Ilustračné foto, zdroj: TASR
Ilustračné foto, zdroj: TASR

BRATISLAVA -  "Nie sme tí kritici, ktorí hovoria, že je to úplné zlé a spravte to inak, ale snažíme sa o konštruktívnu diskusiu a ísť ruka v ruke s vedeniami pedagogických fakúlt," priblížil pre TASR Daniel Pražák z tímu iniciatívy, ktorý študuje biológiu a dejepis na Pedagogickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Zároveň aj vyučuje na gymnáziu. Činnosť iniciatívy prezentoval aj na dnešnej konferencii v Bratislave - Budúci učitelia pre dnešný svet.

O učiteľstve sa podľa Pražáka často hovorí ako o jednom z najosamelejších povolaní, a to preto, že učitelia nie sú medzi sebou prepojení. "Snažíme sa preto prepájať a aktivizovať už pripravujúcich sa učiteľov, aby keď prídu na svoju školu, mali vytvorenú nejakú sieť. Verím, že vďaka tomu môžeme predchádzať aj syndrómu vyhorenia," podotkol. Študent, ktorý sa úprimne pripravuje na svoje povolanie učiteľa a chce ho aj v budúcnosti vykonávať, tak musí podľa Pražáka byť zmenou, ktorou bude v budúcnosti aj voči svojim žiakom. "On bude musieť byť schopný ich povzbudzovať a motivovať aj sám seba," skonštatoval Pražák.

Univerzity a pedagogické fakulty sa často podľa neho vnímajú ako skostnatené inštitúcie, kde k žiadnym zmenám nemôže dôjsť. Študenti z Otevřeno sa však začali o to pokúšať. Napríklad poukazovaním na dobrú prax naprieč vysokoškolskou prípravou učiteľov. "Každá pedagogická fakulta v Česku má iný východiskový bod. Napríklad v Prahe už osem rokov funguje niečo ako študentské odborové rady, kde sme si vydobyli svoje miesto a sme prizývaní k diskusiám s vedením. Snažíme sa, aby tieto odborové rady mohli vznikať na všetkých pedagogických fakultách, kde je zapojené Otevřeno. Je to určitá aktivizácia študentov," vysvetlil.

Vízia iniciatívy českých študentov je, aby vzdelávacie inštitúcie pripravovali svojich žiakov a študentov na to, aby dokázali čeliť výzvam dnešného sveta a obstáť v spoločnosti. Zároveň chce podporiť školstvo a všetkých učiteľov, ktorým leží na srdci budúcnosť vzdelávania. Zvyšovať preto chcú prestíž učiteľskej profesie.

Otevřeno zhromaždilo 21 ideí pre vzdelávanie v 21. storočí. Patrí tu napríklad otvorenosť, zmysluplný obsah, vysoké ciele, kritické myslenie, citlivý prístup, rozvoj kreativity, vnútorná motivácia, medzinárodný presah, spoločenská zodpovednosť, spolupráca s okolím, učenie praxou či autenticita prostredia. "Snažíme sa o to, aby boli zdieľané dobré praxe. Vďaka tomu rastie sebavedomie učiteľov v teréne, ale aj vyučujúcich na fakultách," podotkol Pražák.

Diskusia