Súťaž EnvirOtázniky opäť preverí vedomosti žiakov z prírodovedy

Cieľom súťaže je zvýšiť environmentálne povedomie mládeže.

Ilustračné foto, zdroj: TASR/Martin Baumann
Ilustračné foto, zdroj: TASR/Martin Baumann

BRATISLAVA - Zvýšiť záujem mládeže o prírodovedné predmety má za cieľ vedomostná súťaž pre žiakov II. stupňa základných škôl s názvom EnvirOtázniky, ktorú organizuje Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP). Tento, už 12. ročník, je venovaný hmyziemu svetu čiže „hávedi“. „Napriek všetkým negatívam, ktoré nás pri takýchto organizmoch napadnú, má každý z nich špecifické a nezastupiteľné miesto v rôznych spoločenstvách na našej planéte," uvádza na svojej stránke SAŽP s tým, že práve bohatosť druhov, biodiverzita, prispieva k stabilite ekosystémov a kvalitnejšiemu životnému prostrediu. Poslaním súťaže je zvýšiť záujem žiakov základných škôl o túto problematiku ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Súčasne má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia.

Porota vytvorená z odborných zamestnancov SAŽP zhodnotí výsledky súťažiacich na základe troch kritérií - počtu získaných bodov, samostatnosti pri riešení a uvedení použitých zdrojov. Hodnotné vecné ceny pre víťazov venuje pre víťazov Slovenská agentúra životného prostredia a Európska environmentálna agentúra (EEA). Správne odpovede na súťažné otázky treba zaslať do 10. apríla na stránku http://www.envirotazniky.sk/.

Diskusia