Vysokoškolskí študenti majú možnosť zabojovať o stáž v OSN

Nadácia Pontis opäť vyhlasuje pre študentov vysokých škôl súťaž o najlepšiu esej na témy rozvojovej spolupráce. Jej výhercovia dostanú jedinečnú možnosť zúčastniť sa stáže v OSN v New Yorku, Ženeve či vo Viedni. Pre mladých ľudí ide o jedinečnú šancu získať cenné skúsenosti pre akademický i profesionálny život.

Ilustračné foto, zdroj: TASR
Ilustračné foto, zdroj: TASR

BRATISLAVA - Súťaž je určená pre študentov s kritickým myslením a analytickými schopnosťami.  „Cieľom je zvýšiť záujem študentov o témy rozvojovej spolupráce a globálneho vzdelávania, motivovať ich k ich bližšiemu skúmaniu a kritickej analýze,“ vysvetľuje Ivana Uličná, programová manažérka Nadácie Pontis. Slovenskí vysokoškoláci budú mať ojedinelú príležitosť nahliadnuť do aktuálnych tém rozvojovej spolupráce a dáva im možnosť stať sa na mesiac súčasťou slovenskej misie pri OSN a OBSE v zahraničí.

Cenné skúsenosti v OSN

Súťaže sa môže zúčastniť každý slovenský študent študujúci na Slovensku či v zahraničí a zabojovať tak o prestížnu stáž. Autori troch najlepších esejí budú ocenení mesačnou stážou v New Yorku (USA), v Ženeve (Švajčiarsko) a vo Viedni (Rakúsko). 

Štyri aktuálne témy

Študenti si ako tému svojej eseje môžu zvoliť jednu zo štyroch tém, ktoré sú v súčasnosti veľmi aktuálne. Prvou témou, na ktorú sa študenti môžu pozrieť, je dôležitosť globálneho vzdelávania vo svetle rastúceho extrémizmu na Slovensku. Druhou témou je rola zodpovedného podnikania v boji proti chudobe. Treťou témou je boj s korupciou ako prostriedok pre rozvoj a prosperitu krajiny. A napokon štvrtou je téma dosiahnutia udržiavateľného rozvoja.

Hodnotiť budú odborníci

Eseje bude hodnotiť päťčlenný tím odborníkov z radov akademikov, expertov z mimovládneho sektora, štátnej správy a médií. Posudzovať sa bude originalita a inovatívnosť spracovania témy, argumentácia autora a celková kvalita eseje. „Jednou z najdôležitejších súčastí eseje pri posudzovaní bude práve formulovanie vlastných názorov, premís a odporúčaní,“ dodáva Ivana Uličná. Výsledky sa súťažiaci dozvedia najneskôr koncom mája.

Do súťaže sa študenti môžu zapojiť do nedele, 23. apríla 2017.

Podrobné pravidlá a bližšie informácie nájdete na webovej stránke Nadácie Pontis TU.

 

Diskusia