Za krásu slova 2017 – krajská súťaž stredoškolákov PSK

Veršami Jozefa Miloslava Hurbana otvoril PhDr. Vladimír Husár 23. marca na pôde Súkromnej strednej odbornej školy ELBA v Prešove v poradí XIX. ročník krajskej súťaže študentov stredných škôl Prešovského samosprávneho kraja Za krásu slova 2017, ktorú na základe poverenia Odboru školstva Úradu PSK spolu organizujú Dom Matice slovenskej, Miestny odbor MS, Odbor Mladej Matice v Prešove a S SOŠ ELBA v Prešove.

Účastníci a organizátori súťaže, foto:  PaedDr. Jozef Frajkor
Účastníci a organizátori súťaže, foto: PaedDr. Jozef Frajkor

PREŠOV - Poslaním tejto tradičnej a hodnotnej súťaže je upevňovanie a rozvíjanie teoretických vedomostí a praktických zručností zo slovenského jazyka a prehlbovanie pozitívneho vzťahu mládeže k materinskému jazyku a jeho hodnotám. V aktuálnom ročníku podujatia, ktoré sa konalo v Roku Jozefa Miloslava Hurbana, v oboch kategóriách (gymnáziá, stredné odborné školy) súťažilo 22  stredoškolákov.      

Reprezentovali tieto stredné školy PSK: 

Gymnázium Konštantínova Prešov, Gymnázium arm.gen. L. Svobodu Humenné, Gymnázium L. Stöckela Bardejov, Gymnázium J. Bosca Bardejov, Gymnázium sv. Moniky Prešov, Gymnázium Stropkov, Pedagogickú a sociálnu akadémiu Prešov, Hotelovú akadémiu Prešov, Strednú priemyselnú školu Poprad, Súkromnú strednú odbornú školu ELBA Prešov, Strednú zdravotnícku školu Prešov, Strednú zdravotnícku školu Humenné a Strednú odbornú školu A. Warhola Medzilaborce.

Spolu absolvovali 3 súťažné disciplíny:

- písomný vedomostný test z jednotlivých zložiek slovenského jazyka

- ústny prednes na ľubovoľnú tému pripraveného prejavu

- ústny prednes prejavu na vyžrebovanú tému

Výsledky v kategórii študenti gymnázií:

   1. miesto     Valentín Harničár                 Gymnázium sv. Moniky Prešov

   2. miesto     Jana Barnišinová                 Gymnázium arm.gen. L. Svobodu Humenné

   3. miesto     Michaela Gajdošíková         Gymnázium Stropkov

Najlepší rétorický prejav spomedzi gymnazistov predviedla Mária Gavalová z Gymnázia L. Stöckela v Bardejove.

Výsledky v kategórii študenti stredných odborných škôl:

   1. miesto      Rebeka Chalachanová         SOŠ A. Warhola Medzilaborce

   2. miesto      Lenka Želonková                  Pedagogická a sociálna akadémia Prešov

   3. miesto      Lucia Ščecinová                   Hotelová akadémia Prešov

Ocenenie za najlepší rétorický prejav v tejto kategóriisi odniesla Lenka Želonková z Pedagogickej a sociálnej akadémie Prešov, ktorá sa porote páčila v tejto disciplíne najviac aj v celkovom hodnotení oboch kategórií (gymnázií a stredných odborných škôl).

V disciplíne písomný vedomostný test vavrín víťazstva v hodnotení oboch typov stredných škôl získala reprezentantka Gymnázia Konštantínova Prešov Viktória Kovaľová.  

Na základe súčtu výsledkov zo všetkých súťažných disciplín určila odborná porota  absolútneho víťaza tohtoročného krajského kola súťaže, ktorým sa stal Valentín Harničár z Gymnázia sv. Moniky v Prešove.

Všetci ocenení účastníci získali okrem diplomov aj vecné ceny. Vďaka za finančnú a materiálnu pomoc pri príprave a realizácii tohto podujatia patrí popri hostiteľskej Súkromnej strednej odbornej škole ELBA aj Domu Matice slovenskej v Prešove, Miestnemu odboru MS a Odboru Mladej Matice v Prešove i Odboru školstva PSK.

Autor: PhDr. V. Husár

Diskusia