Aktuality

Blog

Les ako ideálne miesto na výchovu. Učiteľka na materskej školy hovorí o jeho výhodách

Som učiteľkou materskej školy a zároveň vyštudovanou lesníčkou. V tejto kombinácii svojho vzdelania vnímam les samotný ako ideálne miesto pre výchovu a vzdelávanie, tiež  formovanie zodpovednosti k environmentálnemu povedomiu, či získavanie kľúčových kompetencií a zručností,…
Blog

Les ako ideálne miesto na výchovu. Učiteľka na materskej školy hovorí o jeho výhodách

Som učiteľkou materskej školy a zároveň vyštudovanou lesníčkou. V tejto kombinácii svojho vzdelania vnímam les samotný ako ideálne miesto pre výchovu a vzdelávanie,…
Menu