Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
18.11.2017 17:30

100 rokov Československa v našej škole s podtitulom „Rozprávame rodinné príbehy“

Slovenské národné múzeum a Národní muzeum pripravili v rámci pripravovanej spoločnej Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy jedinečný súťažný vzdelávací projekt 100 rokov Československa v našej škole s podtitulom „Rozprávame rodinné príbehy“.

Žiaci základných a stredných škôl môžu odhaľovať príbehy na prvý pohľad obyčajných predmetov z obdobia spoločného štátu Slovákov a Čechov, ale aj osudy majiteľov týchto predmetov. Prostredníctvom rozhovorov s pamätníkmi v rodine či so známymi zistia zaujímavé informácie o tom, ako sa vtedy žilo, a odhalia takmer zabudnuté rodinné príhody. Výsledky svojho bádania potom predstavia na výstave usporiadanej priamo vo svojej škole.

Porota zložená z členov autorského tímu Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy vyberie zo školských kolektívov zapojených do súťaže víťazov. Výhrou je dvojdňový zájazd so zaujímavým programom na  Česko-slovenskú a Slovensko-českú výstavu do Bratislavy v júni 2018.

Súčasťou materiálov k súťažnému vzdelávaciemu projektu je aj metodický pomocný materiál pre pedagógov, ktorý pedagógom poskytne návod, cenné rady, námety a odporúčania, a pritom necháva priestor ich fantázii. Pedagógovia najlepšie poznajú svoju triedu a najlepšie vedia, ako aktivitu upraviť a prispôsobiť svojim podmienkam a tiež vzdelávacím oblastiam, ktorým sa chcú venovať.

 

Harmonogram súťaže

7. september – 30. november 2017 – zasielanie prihlášok súťažných kolektívov. Prihlášky môžete posielať naskenované online formou, ako prílohu e-mailu pribeh_slovensko@cesko-slovensko.eu alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na príslušnú adresu.

7. september 2017 – 31. január 2018 – práca školských kolektívov na projekte, zaslanie fotodokumentácie a krátkej anotácie školských výstav

30. november 2017 – metodický seminár pre pedagógov prihlásených školských kolektívov v SR  (SNM ­– Historické múzeum na Bratislavskom hrade)

v ČR  (Národní múzeum Praha – nová budova)

Bližšie informácie nájdete po 28. 10. 2017 na stránke www.cesko-slovensko.eu.

28. marca 2018 – vyhlásenie víťazov súťaže

jún 2018 – spoločná exkurzia víťazných tried s workshopom zameraným na vzájomnú spoluprácu a odovzdávanie cien (všetky informácie dostanú víťazné kolektívy po 28. 3. 2018)

 

 

 • Zadanie výskumnej práce
 • Časová náročnosť: max. 45 min.

  Úlohou žiakov je iniciovať medzigeneračný rozhovor so svojimi rodičmi, s prarodičmi, príbuznými či so známymi. Hlavnou témou rozhovoru bude osobný predmet, dokument, fotografia, ku ktorému/ktorej má respondent vzťah a viaže sa k nemu/nej nejaký príbeh. Od daného predmetu sa tak bude odvíjať rozprávanie samotného životného príbehu, krátke osudové príhody alebo spomienky. Rozhovor si žiak môže nahrať na diktafón či mobilný telefón alebo si poznámky jednoducho zapísať.

   

  Dôležité je vopred získať súhlas pamätníka – respondenta (tlačivo je dostupné na www.cesko-slovensko.eu). Pamätník musí súhlasiť s použitím predmetu na potreby školskej výstavy, ako aj s verejným použitím fotografie na výstave či konkrétneho predmetu a príspevku na www.cesko-slovensko.eu a sociálnych sieťach organizátora projektu.

   

  Návrh na otázky pre pamätníka:

  • Máš nejaký predmet, ku ktorému sa viaže zaujímavá spomienka?
  • Odkiaľ ho máš? Kde si ho získal/-a?
  • Prečo si ho tak dlho schovávaš?
  • Kde si vtedy býval/-a?
  • Učili ste sa v škole iné predmety ako dnes?
  • Ako si trávil/-a voľný čas? (Mali ste televíziu, mobil, chodili ste do kina, nákupných centier, na koncerty, kde ste chodili športovať…?)

   

 • Diskusia nad príbehmi
 • Časová náročnosť: 45 – 90 min.

   

  Žiaci prinesú do školy napísané príbehy, napr. formou písomnej domácej úlohy, ktorú môžete skontrolovať. Na nasledujúcej hodine sa môžete o získaných predmetoch a príbehoch ich majiteľov rozprávať. Žiaci sa pritom môžu podeliť o svoju skúsenosť s tvorbou rozhovorov.

   

 • Tvorba školskej výstavy
 • Časová náročnosť záleží na rozsahu výstavy a získaných predmetoch. Ideálnou voľbou je jeden projektový deň.

   

 • Umiestnenie fotografie výstavy na webové stránky projektu
 •                        

  Po nainštalovaní výstavy vyfotografujte finálnu podobu celej výstavy a vybraný popis predmetu, ukážku textu (panel, poster alebo nástenku), aby sme mali predstavu, ako ste pri spracovaní predmetus príbehom majiteľa postupovali. Môžete vyfotiť aj inštaláciu výstavy spolu so žiakmi. Celkom 5 fotografií (max. 10 fotografií) nahrajte na webové stránky výstavy www.cesko-slovensko.eu. Zároveň vo formulári vyplňte krátku anotáciu, v ktorej charakterizujete váš zámer a koncepciu výstavy.

  Výsledné fotografie školskej výstavy s krátkou anotáciou školy budú nahrané na webové stránky Česko-slovenskej a Slovensko-českej výstavy do 31. januára 2018.

   

   

  Všetky potrebné informácie a materiály nájdu pedagógovia na www.snm.sk, podstránka Historické múzeum, sekcia Vzdelávanie.

  Súvisiace články

  08.01.2018 17:00

  Projekt pomalého čítania v Košiciach

  Knižnica pre mládež mesta Košice predstaví projekt Kabinet pomalosti, ktorý si našiel miesto v kreatívnom a kultúrnom centre v bratislavskej Novej Cvernovke. Ide o netradičnú knižnicu, školu čítania, ako aj klub pre čitateľov, ...
  18.10.2017 12:00

  Projekt Misia modrá planéta učí žiakov environmentálnu výchovu zážitkovou formou

  Projekt inovatívneho spôsobu výučby environmentálnej výchovy „Misia modrá planéta“, ktorý pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl pripravila nezisková organizácia EDULAB sa už rozbehol naplno. Takmer 6 800 žiakov z prihlásen...
  02.02.2018 14:51

  MŠVVŠ SR: Odložiť zmenu kvót pre gymnáziá, ako navrhuje opozícia, nie je možné

  Opozičné riešenie problematiky osemročných gymnázií, čiže odloženie zmeny kvót pre tieto školy o rok, nie je možné. Upozorňuje na to ministerstvo školstva, ktoré reaguje na návrh poslancov Národnej rady SR z OĽaNO a nezaradených.