Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
30.08.2017 12:56

5 otázok, vďaka ktorým zistíte, či ste vybrali pre svoje dieťa dobrú školu

Bratislava, 30. august 2017 – Blíži sa nový školský rok a s jeho príchodom sa stupňujú ajočakávania rodičov, ktorí mnohokrát i mesiace svedomito vyberali školy pre svoje deti. To, čije škola kvalitná a pripraví vaše dieťa na život v 21. storočí sa najistejšie dozviete kladenímvhodných otázok. Na čo sa dieťaťa nezabudnúť opýtať, aby ste zistili čo a ako sa v škole učí?

Zdroj: Internet

Poznáte to, dieťa príde zo školy a vy sa ho opýtate: „Čo bolo v škole?". Ak sa však chcete dozvedieť aj čosi viac, ako len strohú odpoveď „nič", prinášame vám odporúčania, na čo sa pýtať. Zistíte tak, či sa vaše dieťa rozvíja správnym smerom a či škola poskytuje tie zručnosti, ktoré bude v budúcnosti potrebovať. 

 • Ako zistiť, či je škola v učení inovatívna 
 • Porozprávaj/popíš  mi, čo ste robili na ... (konkrétny predmet)? 

  Touto otázkou zistíte, či sa vaše deti učia klasickým prístupom – cez prednášanie a diktovanie poznámok, alebo cez experimentovanie, samovzdelávanie, ktorým sa u detí rozvíjajú zvedavosť a radosť z objavovania, schopnosť celoživotne sa učiť alebo kriticky myslieť. 

 • Ako zistiť, na aké zručnosti kladie škola dôraz 
 • O čom alebo čo ste sa učili cez týždeň v škole najviac? 

  Zistíte, akým zručnostiam a vedomostiam prikladá vaša škola najväčšiu váhu. Či sú to prírodné vedy, technické predmety, matematika, informačná gramotnosť, jazyky a vo vyšších ročníkoch ekonómia alebo finančná gramotnosť.

   „Žijeme v dobe informatizácie a globálneho sveta. Malo by byť prirodzené klásť dôraz na technológie a jazyky. Technické zručnosti či ovládanie minimálne jedného jazyka sa dnes považuje za absolútnu samozrejmosť napríklad pri obsadzovaní pracovných miest," vysvetľuje Norbert Maur, manažér vzdelávacieho programu Generácia 3.0 v Nadácii Pontis.  

 • Ako zistiť, či škola vychováva pre prax a budúcu kariéru 
 • Kde všade so spolužiakmi využívate to, čo ste sa naučili? 

  Praktické využitie zručností a vedomostí v rovesníckej skupine pomáha u detí rozvinúť ich podnikateľské zručnosti, naučí ich riešiť problémy, ale najmä vedie k samostatnosti, zodpovednosti a proaktivite.  

 • Ako zistiť, či škola rozvíja charakter a hodnotové vzdelávanie 
 • Popíš mi situácie, kedy pani učiteľka/pán učiteľ chce, aby ste sa spolu rozprávali? 

  Toto je jedna z otázok, ktorou zistíte, či na vašej škole prebiehajú aktivity alebo programy, ktoré vyžadujú od detí diskusiu.

  „Môže ísť o aktivity v rámci predmetov náboženstvo alebo etická výchova, môže to byť tútoring, v ktorom tútori sprevádzajú svojich žiakov, alebo rôzne formáty diskusií. Pri nich si deti osvojujú empatiu, súcit, úctu alebo schopnosť spolupráce," vysvetľuje N. Maur. 

 • Ako zistiť, či škola rozvíja občiansky a globálny rozmer 
 • O čom ste sa rozprávali alebo čo ste robili na (konkrétny predmet, napríklad dejepis, geografia, občianska náuka, náboženstvo,...)? 

  Touto otázkou, ktorú si môžete variovať, zistíte, či na škole reflektujú aktuálne témy a či v deťoch rozvíjajú ohľaduplnosť voči životnému prostrediu, vedú ich k tolerancii a pod. 

  „Detí sa môžete podľa aktuálnosti aj priamo opýtať na otázky k téme utečencov, životného prostredia, prípadne iné. V škole o týchto témach nemusia viesť dlhé diskusie, ale je dobré, ak to na hodinách odznie. Mnohokrát potom samotné deti napríklad aj motivujú svojich rodičov, aby sa nad témami zamysleli," približuje N. Maur. 

  Nadácia Pontis pomáha zmene vzdelávania na Slovensku 

  Na Slovensku sú školy, ktoré učia inovatívne, prispôsobujú obsah vyučovaných predmetov dobe, v ktorej žijeme a pripravujú deti pre budúcnosť. Tieto školy a mimovládne organizácie, ktoré im v tom pomáhajú podporuje svojimi aktivitami napríklad Nadácia Pontis, ktorá udeľuje Cenu Generácia 3.0 pre inovatívne vzdelávacie prístupy na školách.  V roku 2017 bola cena udelená po prvý raz. 

  Nadácia Pontis s ocenenými pracuje ďalej a prepája ich so špičkovými slovenskými odborníkmi. „S príchodom nového školského roka začínajú víťazi s meraním efektívnosti svojich projektov. S jeho nastavením im pomáhajú uznávaní výskumníci z Národného ústavu certifikovaných meraní vzdelávania, Trnavskej univerzity a Univerzity Komenského. Vďaka získaným výsledkom budeme môcť lepšie nastaviť projekty a pripraviť ich na šírenie do ďalších škôl po celom Slovensku," objasnil N. Maur.

  Zdroj: Nadácia Pontis

   

  Súvisiace články

  24.02.2018 08:01

  Len vy rozhodujete o svojich myšlienkach

  To jediné, čoho by si sa mal báť, je, že nebudeš sám sebou. Že tvoj život uplynie, a nikdy neurobíš to, čo si chcel urobiť. Že zmeškáš príležitosť ukázať druhým, aký si, povedať, čo si myslíš, podeliť sa o to, čo máš. Si súča...
  06.09.2017 10:02

  Nadácia Orange štvrtýkrát otvára grantový program podporujúci projekty zodpovedného používania digitálnych médií

  Bratislava, 6. septembra 2017 – Nadácia Orange otvára grantový program e-Školy pre budúcnosť. Jeho štvrtý ročník sa opäť venuje téme zodpovedného a bezpečného používania digitálnych technológií, a v tomto roku dáva šancu aj dob...
  02.02.2018 18:58

  Kultúrne dedičstvo – centrum záujmu programu eTwinning v roku 2018

  Každý rok je venovaný v programe eTwinning nejakej top téme, na ktorú sa môžu projekty v danom roku zamerať. Činnosti programu eTwinning sa budú v roku 2018 odvíjať od témy „kultúrne dedičstvo“.