Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
30.08.2017 12:03

Angličtinári v základných školách majú opäť možnosť získať moderné vzdelávacie materiály

Učitelia anglického jazyka v základných školách budú mať aj v školskom roku 2017/18 možnosť získať moderné vzdelávacie materiály. Školám ich dodá Metodicko-pedagogické centrum (MPC), ktoré chce týmto ďalej zvyšovať kvalitu výučby anglického jazyka v školách na Slovensku.

 

„Pomocou nových, moderných vzdelávacích materiálov chceme zatraktívniť výučbu anglického jazyka v našich základných školách, a to tak pre učiteľov, ako aj žiakov. Táto snaha je v súlade s dlhodobým cieľom vlády SR zvyšovať komunikačnú úroveň žiakov a študentov v anglickom jazyku na Slovensku a podporí zvyšovanie kvality výučby v školách vo všetkých regiónoch Slovenska," hovorí Mgr. Kamila Jandzíková, PhD., generálna riaditeľka MPC.

MPC aktuálnou ponukou moderných materiálov a školení na zvýšenie kvality výučby angličtiny nadväzuje na svoje úspešné predchádzajúce aktivity v tejto oblasti. V roku 2015 poskytlo prvým 3 000 učiteľom angličtiny z 1 350 základných škôl kompletný súbor moderných výučbových materiálov, prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu a vzdelávania zamerané na moderné trendy výučby anglického jazyka.

Aj tento krát bude MPC spolupracovať s British Council Slovensko. „Angličtina má stále významné postavenie prakticky vo všetkých dôležitých oblastiach života, počnúc vedou, výskumom, technológiami a kultúrou, filmom a vzdelávaním končiac. Jej ovládanie na potrebnej úrovni je preto pre mladých ľudí na Slovensku veľkou prednosťou a som rád, že im v tom budeme môcť byť opäť nápomocní," uviedol Alastair Bassett, riaditeľ British Council Slovensko.

Výsledkom EnglishOne v roku 2015 bola vysoká spokojnosť zapojených učiteľov tak s kvalitou dodaných výučbových materiálov, odbornou kvalitou vzdelávaní, ako aj s dosiahnutými zmenami týkajúcimi sa záujmu žiakov o štúdium anglického jazyka. Prieskum medzi učiteľmi preukázal, že žiaci získali pozitívnejší prístup k jazyku, zvýšila sa ich aktivita na hodinách, ako aj motivácia k učeniu. V 96 % zapojených tried sa žiakom zlepšila výslovnosť a v 95 % dosahovali väčší učebný pokrok ako predtým. Rovnako pozitívne vyznel prieskum aj v hodnotení prínosu moderných výučbových materiálov pre učiteľov. Až 95 % uviedlo, že boli veľmi prínosné pre ich učiteľskú prax, pričom 91 % odporúčalo zapojiť do pokračovania projektu aj svojich kolegov.

Učitelia na 1. aj 2. stupni základnej školy, ktorí zatiaľ s materiálmi EnglishOne nevyučujú, majú opäť možnosť bezplatne ich získať. Postup je jednoduchý, stačí, ak na začiatku školského roka prejavia svoj záujem u riaditeľa školy, ktorý má detailné informácie, ako kompletný súbor materiálov pre svojich učiteľov zabezpečiť. Materiály budú školám dodávané do naplnenia kapacity, preto MPC odporúča, aby im riaditelia nahlásili ich požiadavky do 15. septembra 2017 prostredníctvom webovej stránky www.englishone.sk.


Súbor vzdelávacích materiálov pre učiteľov angličtiny obsahuje metodické príručky, ktoré sú pre uľahčenie práce učiteľov na I. stupni aj v slovenskom jazyku, pracovné listy pre žiakov a digitálny obsah na vzdelávacom portáli ministerstva školstva.
Na aktívnych učiteľov, ktorí budú materiály EnglishOne používať, čakajú zaujímavé benefity. Budú mať napríklad možnosť získať na vyučovanie native spíkra, prípadne konverzačnú hodinu s ním cez Skype, dohodnúť si ukážkovú hodinu s expertom EnglishOne alebo pobyt vo Veľkej Británii v jazykovej škole akreditovanej British Council.
Viac informácií nájdu učitelia na www.englishone.sk 

Kontakt pre médiá – Metodicko-pedagogické centrum
JUDr. Dana Mahútová, mobil +421 905 683 008, e-mail: dana.mahutova@mpc-edu.sk 

Zdroj: MPC

Galéria

Súvisiace články

02.02.2018 18:58

Kultúrne dedičstvo – centrum záujmu programu eTwinning v roku 2018

Každý rok je venovaný v programe eTwinning nejakej top téme, na ktorú sa môžu projekty v danom roku zamerať. Činnosti programu eTwinning sa budú v roku 2018 odvíjať od témy „kultúrne dedičstvo“.
10.04.2018 14:24

Ministerka školstva Martina Lubyová rokovala s odborármi zo SAV

Predstaviteľov odborových zväzov pôsobiacich na pôde Slovenskej akadémie vied prijala včera ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová. Za Odborový zväz pracovníkov SAV sa stretnutia zúčastnili predsedníčka ...
17.09.2018 17:55

Pedagogička zo ŠUVky medzi najlepšími učiteľmi

Súťaž Učiteľ Slovenska už má svojich finalistov. Do prvej desiatky sa dostala aj Noémi Ráczová, dlhoročná učiteľka a výtvarníčka zo Školy úžitkového výtvarníctva v Košiciach.