Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Alžbeta Jánošíková
09.03.2021 12:08

Belove noviny Nova Posoniensia začali vychádzať pred tristo rokmi

Novinárska obec na Slovensku si v týchto dňoch pripomína významné jubileum – 300. výročie prvých pravidelne vychádzajúcich novín na území Slovenska a v celom Uhorsku, týždenníka Nova Posoniensia (Bratislavské noviny). Prvé číslo vyšlo 12. marca 1721.

„Noviny vznikli z iniciatívy učenca a pedagóga Mateja Bela, ktorý ich vydával v rokoch 1721 až 1722," približuje Marián Gladiš z Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde sa venuje dejinám žurnalistiky.

„Názov novín signalizuje, že boli písané po latinsky. Matej Bel, ktorý v tom čase pôsobil ako rektor bratislavského evanjelického lýcea, bol zástancom moderných vedeckých aj pedagogických metód. Jednou z nich bola aj idea využívať noviny ako pedagogický nástroj. Čítaním týždenníka Nova Posoniensia sa mali študenti lýcea zlepšovať v latinskej gramatike a štylistike," vysvetľuje M. Gladiš.

Dodáva, že inšpiráciou pre Mateja Bela bol „učiteľ národov" (a učiteľov) Jan Amos Komenský, ktorý o čítaní novín ako o spôsobe výučby hovoril už v polovici 17. storočia, a pravdepodobne aj nemecký pedagóg Christian Weise, pre ktorého bolo jedným z dôležitých cieľov vzdelávania, aby študenti dokonale zvládli latinský jazyk ako „materinčinu vzdelancov", a to aj prostredníctvom čítania novín a časopisov v škole a následných diskusií o tom, čo sa v nich dočítali.

„Historici sa zhodujú, že po formálnej stránke sa tvorcovia bratislavského periodika inšpirovali najmä viedenskými novinami Wiennerisches Diarium, ktoré vychádzali ako dvojtýždenník od roku 1703 (a existujú dodnes ako denník Wiener Zeitung), ale i ďalšími súdobými po nemecky a latinsky písanými periodikami. Z hľadiska obsahu sa noviny Nova Posoniensia zameriavali predovšetkým na správy zo zahraničia, ktoré tvorili až deväťdesiat percent obsahu novín, čo súviselo s prísnou cenzúrou. Zvyšných desať percent tvorili informácie z Bratislavy," objasňuje M. Gladiš s tým, že dominovali oznamy a krátke správy o vojnách a diplomatických aktivitách, o epidémiách, doprave, obchode, hospodárstve či počasí.

„Správy ešte nemali nadpisy a neboli členené do rubrík, ale radené podľa časovej postupnosti a podľa geografickej vzdialenosti. Začínali sa zvesťami z najviac vzdialených oblastí a pokračovali informáciami zo zemepisne bližších krajín. Noviny vychádzali v Royerovej tlačiarni v Bratislave."

V roku 1722 bol Bel nútený noviny odstúpiť trnavským jezuitom. Týždenník Nova Posoniensia zanikol pravdepodobne 10. septembra 1722, keď vyšlo posledné známe, archívne uchované číslo.

 

  • Spracoval a médiám sprostredkoval

 

PhDr. Marián Gladiš, PhD.

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach

Súvisiace články

23.04.2018 20:39

Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom pre občianske záležitosti Bosny a Hercegoviny podpísalo v Sarajeve Memorandum o spolupráci v oblasti mládeže medzi
05.11.2018 19:36

Talent? Má ho každý z nás.

Tak urobte všetko pre jeho objavenie v sebe