Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
18.04.2018 09:19

Bratislava hostí európskych expertov na kvalifikácie a validáciu

V dňoch 19. až 20. apríla 2018 organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Európskou komisiou medzinárodnú konferenciu Plánované a dosiahnuté výsledky vzdelávania, cieľom ktorej je posilniť aplikáciu vzdelávacích výstupov v národných systémoch vzdelávania a odbornej prípravy.

Vzdelávacie výstupy predstavujú súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré učiaci sa nadobudnú počas vzdelávania a prípravy a následne sú schopní ich samostatne a zodpovedne využívať. Sú informáciou pre zamestnávateľov, ktorá im pomáha pochopiť vedomosti a zručnosti žiadateľov o prácu, a takisto pomáhajú poskytovateľom vzdelávania a prípravy determinovať obsah a požadovanú úroveň dosiahnutého vzdelávania.

Vzdelávacie výstupy možno považovať za spoločný jazyk umožňujúci hlbší dialóg pri definovaní kvalifikácií a za základ pre spätnú väzbu medzi vzdelávaním a odbornou prípravu a požiadavkami trhu práce a spoločnosti.

Konferencia bude hľadať odpovede na otázky, ako ovplyvňuje prístup vzdelávacích výstupov process výučby a odbornej prípravy, hodnotenie, spätnú väzbu medzi rôznymi používateľmi a ako tento prístup ovplyvňuje reformy a modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Konferenciu otvorí štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová. 

Odbornej konferencie sa zúčastnia experti v oblasti vzdelávania a kvalifikácií z Európskej komisie a členských štátov EÚ  spolu so zástupcami slovenských vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov v rámci dvoch významných podujatí. Konferencia nadväzuje na pravidelné zasadanie Poradnej skupiny Európskej komisie pre Európsky kvalifikačný rámec (EKR), ktorá pomáha Komisii pri implementácii EKR v dňoch 17.-18. 4.2018. Rokovanie poradnej skupiny sa zameriava rôzne aspekty implementácie Európskeho kvalifikačného rámca a uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.
 

Súvisiace články

02.04.2017 12:28

Bloguj o knihu: Poznáme výhercu za mesiac marec

Každý mesiac sa môžete zapojiť do súťaže o knihu priamo na našom portáli. Zaregistrujte sa, napíšte blog a máte šancu vyhrať!
07.09.2018 07:48

Stiahne ku dnu aj svoju manželku?

Levica z Mogadoru je príbeh o nezlomnej vôli bojovať za svoju lásku a rodinu. Je to rodinná sága o dvoch generáciách silných žien a temnom rodinnom tajomstve. Fascinujúce čítanie, ktoré nebudete vedieť odložiť. Vtiahne vás voňa...
02.02.2018 17:27

Ministerstvo školstva už poslalo športovým zväzom finančné prostriedky na rok 2018

Sumu 44,76 milióna eur rozdelilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ SR) medzi športové zväzy. V minulom roku im rezort školstva poskytol príspevky v celkovej výške zhruba 36,32 mil. eur.