Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
18.04.2018 09:19

Bratislava hostí európskych expertov na kvalifikácie a validáciu

V dňoch 19. až 20. apríla 2018 organizuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Štátny inštitút odborného vzdelávania v spolupráci s Európskou komisiou medzinárodnú konferenciu Plánované a dosiahnuté výsledky vzdelávania, cieľom ktorej je posilniť aplikáciu vzdelávacích výstupov v národných systémoch vzdelávania a odbornej prípravy.

Vzdelávacie výstupy predstavujú súbor vedomostí, zručností a schopností, ktoré učiaci sa nadobudnú počas vzdelávania a prípravy a následne sú schopní ich samostatne a zodpovedne využívať. Sú informáciou pre zamestnávateľov, ktorá im pomáha pochopiť vedomosti a zručnosti žiadateľov o prácu, a takisto pomáhajú poskytovateľom vzdelávania a prípravy determinovať obsah a požadovanú úroveň dosiahnutého vzdelávania.

Vzdelávacie výstupy možno považovať za spoločný jazyk umožňujúci hlbší dialóg pri definovaní kvalifikácií a za základ pre spätnú väzbu medzi vzdelávaním a odbornou prípravu a požiadavkami trhu práce a spoločnosti.

Konferencia bude hľadať odpovede na otázky, ako ovplyvňuje prístup vzdelávacích výstupov process výučby a odbornej prípravy, hodnotenie, spätnú väzbu medzi rôznymi používateľmi a ako tento prístup ovplyvňuje reformy a modernizáciu systémov vzdelávania a odbornej prípravy.

Konferenciu otvorí štátna tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Oľga Nachtmanová. 

Odbornej konferencie sa zúčastnia experti v oblasti vzdelávania a kvalifikácií z Európskej komisie a členských štátov EÚ  spolu so zástupcami slovenských vzdelávacích inštitúcií a zamestnávateľov v rámci dvoch významných podujatí. Konferencia nadväzuje na pravidelné zasadanie Poradnej skupiny Európskej komisie pre Európsky kvalifikačný rámec (EKR), ktorá pomáha Komisii pri implementácii EKR v dňoch 17.-18. 4.2018. Rokovanie poradnej skupiny sa zameriava rôzne aspekty implementácie Európskeho kvalifikačného rámca a uznávania výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa.
 

Súvisiace články

06.10.2019 14:28

Silný príbeh o prežití Dievča v zelenom svetri

Kniha Dievča v zelenom svetri sú dojímavé spomienky poľskej rodiny, ktorej sa podarilo uniknúť nacistickej likvidácii. Bol to zúfalý útek a nasledoval nepredstaviteľne ťažký život...celých 14 mesiacov v podzemných kanáloch.
23.12.2017 08:30

Projekt ChemPharmVET priniesol posilnenie praxe pre chemických operátorov 

Bratislava - Projekt Strategické partnerstvo pre inováciu v odbornom vzdelávaní pre chemický a farmaceutický priemysel - ChemPharmVET v rámci programu Erasmus+ priniesol posilnenie praxe pre chemických operátorov. Informovala ...
08.06.2017 14:45

Rozumnejšie, rýchlejšie, lepšie

Novinka Rozumnejšie, rýchlejšie, lepšie je prelomová štúdia o vedeckých zásadách produktivity. Charles Duhigg, rovnako ako v Sile zvyku, spája najnovšie vedecké výskumy, hĺbkovú investigatívu a komplexné príbehy do jasnejších, ...