Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
13.09.2017 19:46

Dve slovenské vedkyne získali ocenenie v projekte L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede

Bratislava, 13.09.2017 – Prvý ročník projektu L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede pozná svoje víťazky. Na slávnostnom vyhlásení v priestoroch Mozartovej sály v Bratislave boli ocenené dve talentované vedkyne za výnimočné projekty na poli slovenskej vedy. Slovenská edícia celosvetového projektu Pre ženy vo vede sa koná pod záštitou organizácie UNESCO, odborným garantom v Slovenskej republike je Slovenská akadémia vied (SAV) a partnerom je Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity (SOVVA). V rámci prvého slovenského slávnostného ocenenia bol navyše predstavený celosvetový Manifest pre ženy vo vede, ktorý priamo na mieste podpísali významní hostia.

Do prvého ročníka sa zapojilo celkom 58 slovenských vedkýň, do finále sa prebojovalo 11 z nich, ktoré osobne prezentovali svoje projekty v júni pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov SAV, UNESCO a generálneho riaditeľa L'Oréal Tomáša Hrušku. Dve hrdé laureátky si na slávnostnom večeri 13. septembra v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5.000 EUR.  

"Prvý ročník je naozaj výnimočný, a to nielen tým, že sa prihlásilo neočakávané množstvo mladých žien zapálených pre vedu. Pre nás má projekt aj veľmi dôležitý, medzinárodný a osvetový charakter. Spolu s našimi talentovanými vedkyňami, ktoré preukázali neuveriteľné nadanie, sa tento rok pripájame k podpísaniu Manifestu pre ženy vo vede. Tento Manifest podporuje zastúpenie žien vo vede a od jeho predstavenia pred rokom v Paríži ho podpísalo už viac ako stotisíc ľudí.", hovorí predsedníčka poroty RNDr. Eva Majková, DrSc. zo SAV.  

"Som pyšný, že L'Oréal Slovensko mohol v spolupráci s našimi partnermi uviesť tento jedinečný program, ktorý oceňuje talentované vedkyne, ktoré svoj profesijný život zasvätili náročnému vedeckému bádaniu. Veríme, že svet potrebuje vedu a veda potrebuje ženy. Pretože ženy vo vede dokážu zmeniť svet. Na samotných laureátkach potom je, aby aj ony prispeli k popularizácii vedeckého povolania medzi ostatnými mladými dievčatami a ženami, "dopĺňa Tomáš Hruška, generálny riaditeľ spoločnosti L'Oréal Slovensko.

Slovenské laureátky L´ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede 2017

Ing. Zuzana Barbieriková, PhD.

pracuje v Ústave fyzikálnej chémie a chemickej fyziky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, STU v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Identifikácia paramagnetických centier a reaktívnych radikálov v systémoch TiO2 nanočastíc. Projekt umožňuje na základe unikátnej metódy (elektrónovej paramagnetickej rezonančnej spektroskopie) pozorovať tvorbu a prítomnosť voľných radikálov v rôznych materiáloch, napríklad v oxide titaničitom. Na základe tohto pozorovania je možné materiály analyzovať a vyvodiť súvislosť medzi ich typom a aktivitou. Tieto poznatky potom prispievajú k vývoju nových fotokatalyzátorov, ktoré môžu rozšíriť a zefektívniť možnosti využitia fotokatalytických procesov. Fotokatalytická metóda slúži hlavne k odstraňovaniu nežiaducich nečistôt v životnom prostredí, napríklad pri čistení vody od rezistentných polutantov.

Mgr. Lucia Kučerová, PhD.

pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV v Bratislave. Názov jej víťazného projektu je: Metastatické mezenchymálne bunky podobné kmeňovým bunkám pri karcinóme prsníka. Projekt sa zaoberá schopnosťou metastázovania nádorových ochorení, ktorá je najväčšou prekážkou účinnej liečby. Cieľom projektu je izolácia a analýza buniek schopných iniciovať metastázy a hľadanie ich vzťahu k nádorovým kmeňovým bunkám s mezenchýmovým fenotypom. Výsledkom projektu bude odvodenie modelu na predklinické testovanie látok zabraňujúcich metastatickému rozsevu. Projekt je zameraný na charakterizáciu nových biomarkerov metastatickej diseminácie pri karcinóme prsníka.  

Manifest pre ženy vo vede (For Women in Science Manifesto) bol prvýkrát predstavený v rámci osemnásteho ročníka odovzdávania cien L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede 24. marca 2016 v Maison de la Mutualité v Paríži. Manifest zastrešuje názorovú kampaň, ktorej cieľom je mobilizovať vedeckú obec, inštitucionálnu i širokú verejnosť k rýchlejšiemu tempu zmien, ktoré by zlepšili situáciu žien vo vede. Jean-Paul Agon, Irina Bokova, a laureátka ocenenia Pre ženy vo vede v jednom z predchádzajúcich ročníkov a držiteľka Nobelovej ceny, Elizabeth Blackburn, spoločne na pódiu podpísali text Manifesta. 

Od svojho založenia sa snaží projekt L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede o to, aby ženy mali na všetkých úrovniach vedy rovné zastúpenie. Bohužiaľ, súčasná situácia skôr poukazuje na fakt, že v tomto smere je ešte veľa práce pre lepšiu rodovú vyváženosť. O tom asi najlepšie vypovedá skutočnosť, že ženy tvoria iba 30 % zo všetkých vedcov na svete*. V Európskej únii zastávajú ženy len 11 % najvyšších akademických postov vo vede. Nobelova cena bola historicky udelená menej než 3 % vedkýň, to od roku 1901 znamená iba 16 ocenení, z nich 2 získala francúzska vedkyňa poľského pôvodu Marie Curie-Skłodowská v oblasti fyziky a chémie.  

* Zdroj: Boston Consulting Group, 2013. Údaje spriemerované z výsledkov prieskumov vo Francúzsku, Nemecku, Španielsku, Veľkej Británii, USA, Japonsku a mestských oblastiach Číny.
 

* 6 cieľov Manifestu #FORWOMENINSCIENCE
 

 • Podporovať mladé dievčatá pri výbere vedecky orientovanej profesijnej dráhy.

 • Búrať bariéry, ktoré ženám vo vede bránia budovať si dlhodobú vedeckú kariéru.

 • Priorizovať prístup žien k seniorským a vedúcim pozíciám vo vede.

 • Spoločne so širokou verejnosťou oslavovať prínosy žien vo vede pre vedecký pokrok a spoločnosť.

 • Zabezpečiť rodovú vyváženosť prostredníctvom participácie a leadershipu na vedeckých sympóziách a v komisiách, napríklad na konferenciách, vo výboroch a správnych radách.

 • Propagovať mentoring a networking pre mladé vedkyne pre ich plánovanie a budovanie vedeckého povolania, ktoré napĺňa ich očakávania.  

 • Pripojte sa ku kampani a podpíšte Manifest tu: www.forwomeninscience.com

  L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede na Slovensku

  Pod záštitou svetovej organizácie UNESCO a spoločnosti L'Oréal odštartoval 1. ročník ojedinelého projektu Pre ženy vo vede. Slovenské vedkyne, z ktorých odborná porota vyberie 2 víťazky, odmenia ocenením vo výške 5 000 EUR. Súťaž je zároveň podporená spoluprácou so Slovenskou akadémiou vied a so Slovenskou organizáciou pre výskumné a vývojové aktivity.

  Do tohto ročníka sa zapojilo 58 slovenských vedkýň, do finále sa ich potom prebojovalo celkom 11. So svojimi projektmi predstúpili vedkyne v júni pred odbornú porotu. Tá bola zostavená zo zástupcov Slovenskej akadémie vied, ďalšími členmi komisie boli tiež generálny riaditeľ spoločnosti L'Oréal Tomáš Hruška a Mgr. Edita Filadelfiová, generálna tajomníčka Slovenskej komisie pre UNESCO. Dve víťazky si na slávnostnom odovzdávaní cien 13. septembra 2017 v Bratislave prevzali ocenenie v hodnote 5 000 Eur. Pre viac informácií o L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede  na Slovensku navštívte www.prezenyvovede.sk.

   

  Všeobecne o projekte L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede

  Pôvodný program „L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien - vedkýň. Program si kladie za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň a vplyv ich odbornej činnosti na súčasnú spoločnosť, rovnako ako poskytovať podporu mladým vedkyniam na samom počiatku kariéry. Od svojho vzniku sa program postupne rozšíril do mnohých svetových krajín a ocenil viac ako 2 800 žien zo 115 krajín. Viac informácií o projekte Pre ženy vo vede nájdete na http://fondationloreal.com/categories/for-women-in-science/lang/en.

  V roku 2016 bol prvýkrát predstavený celosvetový Manifest Pre ženy vo vede, ktorý má mobilizovať vedeckú obec a inštitucionálnu i širokú verejnosť k rýchlejšiemu tempu zmien, ktoré by zlepšili situáciu žien vo vede.

  Toto všetko s cieľom zvýšiť viditeľnosť a verejnú podporu, aby zúčastnení mohli spoločne pracovať v záujme lepšej genderovej vyváženosti na poli vedy. Pripojte sa ku kampani a podpíšte Manifest tu: http://www.forwomeninscience.com/sk/manifesto.

  O spoločnosti L'Oréal

  Spoločnosť L'Oréal sa venuje kráse - kozmetickému priemyslu už viac ako 100 rokov. Unikátne portfólio tvorí 34 medzinárodných, vzájomne sa doplňujúcich značiek. Celá skupina vygenerovala v roku 2016 obrat vo výške 25,8 miliárd Eur a po celom svete zamestnáva 89 300 ľudí. Ako popredná svetová kozmetická spoločnosť je L'Oréal súčasťou všetkých distribučných sietí: masový trh, obchodné domy, lekárne a drogérie, kadernícke salóny, travel retail, značkové obchody a e-commerce.

  Výskum, inovácie a špecializovaný výskumný tím zložený z 3 862 ľudí, ktorý pracuje na plnení kozmetických túžob po celom svete, sú jadrom stratégií skupiny L'Oréal. ,,Sharing beauty with all" je celosvetový záväzok udržateľnosti, ktorý stanovil veľmi ambiciózne ciele pre udržateľný rozvoj naprieč hodnotovým systémom celej skupiny pre rok 2020.

  Pre viac informácií navštívte www.loreal.cz.
   

  Zdroj:  L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede, Tlačová správa

  Súvisiace články

  25.08.2017 15:50

  Najlepší rok tvojho života

  Príbeh, ktorý vás rozplače, rozosmeje a naučí, že život je vzácny...Najlepší rok tvojho života.
  12.11.2017 15:19

  NR SR: Žarnay navrhuje zaviesť jednoznačné podmienky prijímania pedagógov do zamestnania

  BRATISLAVA - Zakotviť práva pedagogického a odborného pracovníka na rovné a jednoznačné podmienky prijímania do zamestnania na základe objektívneho výberového konania navrhuje nezaradený poslanec Národnej rady SR Oto Žarnay. N...
  04.09.2018 18:29

  Písomnú maturitu si chce opraviť viac ako tisíc žiakov

  Celkovo 1 053 žiakov sa prihlásilo na opravný termín externých maturitných testov a písomných prác. V tomto roku sa uskutoční v dňoch od 4. do 6. septembra 2018 na 51 vybraných stredných školách po celom Slovensku.