Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
29.10.2019 10:36

Envirorezort napreduje v skvalitňovaní protipovodňovej ochrany Slovenska

Podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos spolu s riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku z odštepného závodu Bratislava Jozefom Dúczom dnes v Topoľníkoch ohlásili začatie prác na novom projekte.

Jeho cieľom je zvyšovanie protipovodňovej ochrany proti spätnému vzdutiu Malého Dunaja a Klátovského ramena z Váhu. Projekt bude financovaný z prostriedkov Operačného programu kvalita životného prostredia. Prvá etapa si vyžiada takmer 7,5 mil. eur.

„Vodné hospodárstvo patrí k prioritám rezortu. Len minulý mesiac sme informovali o pokroku v prípade protipovodňovej ochrany Štúrova a už dnes ohlasujeme ďalší projekt," uviedol podpredseda vlády a minister životného prostredia László Sólymos v Topoľníkoch s tým, že po takmer dvadsiatich rokoch dôjde k vybudovaniu hrádze. Súčasťou projektu je aj vybudovanie vtáčieho ostrova a menších polostrovov, kde budú hniezdiť vzácne druhy vtákov.

Projekt počíta aj s vybudovaním zátvorného objetu, ktorým bude voda odvádzaná. „Situačne, funkčne a konštrukčne sú objekty riešené tak, aby prietoky z Klátovského ramena do určitej výšky hladiny v Malom Dunaji boli odvádzané gravitačne, resp. v prípade prekročenia limitných hladín prečerpávané," doplnil riaditeľ SVP Jozef Dúcz. Ako uviedol, priečna hrádza bude situovaná naprieč Klátovským ramenom nad jeho zaústením do Malého Dunaja. „Zákazka sa bude stavať v troch etapách, pričom cena prvej - už vysúťaženej - je 7 492 545,45 Eur bez DPH. Podľa zmluvy ju musí zhotoviteľ dokončiť do 22 mesiacov," dodal Dúcz.

Podľa ministrových slov sú takéto kroky čím ďalej viac potrebné, keďže nasledujúce roky si budú aj v dôsledku klimatickej zmeny vyžadovať stále nové a kvalitnejšie technické opatrenia. Práve tie musia zabezpečovať ochranu vodných tokov, zadržiavať vodu v krajine, ako i chrániť občanov a ich majetok pred veľkou vodou.

Zdroj: minzp

 

Súvisiace články

12.11.2017 15:19

NR SR: Žarnay navrhuje zaviesť jednoznačné podmienky prijímania pedagógov do zamestnania

BRATISLAVA - Zakotviť práva pedagogického a odborného pracovníka na rovné a jednoznačné podmienky prijímania do zamestnania na základe objektívneho výberového konania navrhuje nezaradený poslanec Národnej rady SR Oto Žarnay. N...
08.03.2018 13:53

M.Lubyová nemusí predložiť návrh aktualizácie v oblasti vysokého školstva

Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu SR Martina Lubyová (nominantka SNS) nemusí v tomto roku predkladať návrh aktualizácie Dlhodobého zámeru vo vzdelávacej, výskumnej, vývojovej a ďalšej tvorivej činnosti pre oblasť vyso...
20.09.2017 09:50

PUNK ROCK

ŠKOLSKÁ DRÁMA V DIVADLE NOVÁ SCÉNA- Divadlo Nová scéna v Bratislave štartuje novú divadelnú sezónu výnimočným projektom. 13. septembra uvedie hru súčasného britského dramatika Simona Stephensa PUNK ROCK. Inscenácia skúma prob...