Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Alžbeta Jánošíková
28.03.2021 19:34

EnvirOtázniky

Slovenská agentúra životného prostredia vyhlasuje XV. ročník celoslovenskej olympiády o životnom prostredí EnvirOtázniky určenej žiakom II. stupňa základných škôl.

Aktuálny ročník, ktorý bude prebiehať v termíne od 25. marca do 22. apríla 2021, sa nesie v znamení z každého rožka troška. Zameriava sa na  problematiku ekologického poľnohospodárstva, rýchlej módy, plastov či globálnych dopadov skleníkového efektu. Každoročne sa obmieňajúce témy olympiády so špecifickými okruhmi otázok tak podnecujú zapojených žiakov k štúdiu odbornej literatúry rozširujúcej ich obzory. Traja najúspešnejší súťažiaci získajú od Slovenskej agentúry životného prostredia hodnotné vecné ceny. 
Poslaním olympiády je  podnietenie záujmu žiakov základných škôl o životné prostredie a krajinu, o prírodovedné predmety a o problematiku životného prostredia ešte pred rozhodovaním sa o budúcom štúdiu na stredných školách. Zároveň má prispieť k zvyšovaniu environmentálneho vedomia, informovanosti o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, v škole a vo svojom regióne. 

Podrobnejšie informácie nájdete na portáli environmentálnej výchovy – EWOBOX https://www.ewobox.sk/sk/sazp/envirotazniky, kde nájdete aj propozície súťaže.

Súvisiace články

14.06.2017 22:31

Testovanie 9 - 2017

Celoslovenské testovanie žiakov 9. ročníka základných škôl sa uskutočnilo 5. apríla 2017 na 1 437 základných školách, z toho 1 302 škôl s vyučovacím jazykom slovenským, 123 s vyučovacím jazykom maďarským, 11 s vyučovacím jazyko...
18.09.2019 09:54

Opäť spúšťame súťaž - BLOGUJ O KNIHU!

Viete, že aj Vy môžete tvoriť obsah Učiteľských novín? Zaujíma Vás ako? Tak čítajte ďalej a podeľte sa s nami o Vaše zážitky, postrehy, myšlienky či odporúčania.