Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
19.12.2017 18:04

Fakulta psychológie PEVŠ počas semestra zintenzívnila prepojenie štúdia s praxou

V priebehu zimného semestra akademického roka 2017/2018 Fakulta psychológie Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) realizovala niekoľko prospešných projektov, ktorých cieľom bol osobnostný a kariérový rozvoj žiakov základných a stredných škôl a zároveň zlepšenie praktických psychologických zručností študentov PEVŠ.

V rámci predmetu Preventívne a intervenčné programy študenti fakulty realizovali program kariérového poradenstva PROFTEENS. Študenti pracovali päť týždňov v troch základných školách (cca 2 vyučovacie hodiny týždenne) v triedach 8. a 9.ročníka s cieľom uskutočniť psychohry na sebapoznávanie, aplikovať psychodiagnostické testy, robiť konzultáciu a poradenstvo pre žiakov a na záver napísať správu zo psychologického vyšetrenia o každom žiakovi určenú pre školských psychológov týchto ZŠ. Do aktivity kariérového poradenstva bolo zapojených cca 80 žiakov 2.stupňa ZŠ. Program sa robil so súhlasom vedenia základných škôl aj rodičov žiakov. 

Ďalší projekt sa realizoval v rámci predmetu Psychologická prax. Študenti fakulty  zorganizovali dvojhodinové interaktívne prednášky na témy, ktoré si zvolili študenti gymnázia v Šamoríne dotazníkovým prieskumom. Dokopy išlo až o osem prednášok pre osem tried osemročného a štvorročného gymnázia. Vyše dvesto gymnazistov si tak mohlo vypočuť  tri témy, konkrétne „Ako rozumne a efektívne pristúpiť k výberu povolania či vysokej školy?", „Zdravý životný štýl", či „Ako žiť a prežiť spokojný a šťastný život". Projekt sa stretol s úspechom zo strany žiakov, ako aj ich pedagógov.

„Štúdium na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy je dobrým štartom do života či novej životnej dráhy našich študentov. Pretože vedeniu školy a pedagógom záleží na prepojení štúdia s reálnymi problémami praxe, študenti Fakulty psychológie si vedia výborne poradiť s výzvami súčasných zamestnávateľov," dodáva dekanka fakulty, Doc. Mgr. Elena Lisá, PhD.

Paneurópska vysoká škola (PEVŠ) vznikla v roku 2004 ako súkromná vysoká škola s pôvodným názvom Bratislavská vysoká škola práva. Od akademického roka 2010/2011 nesie dnešné meno. Sídli v Bratislave a má päť fakúlt: fakultu práva, ekonómie a podnikania, masmédií, informatiky a psychológie. Má vyše 40 akreditovaných študijných programov vo všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia: bakalárskom, magisterskom/inžinierskom a doktorandskom v dennej a externej forme. PEVŠ poskytuje aj rigorózne, habilitačné a inauguračné konanie. Od vzniku školy do konca akademického roka 2015/2016 úspešne ukončilo štúdium viac ako 15.000 absolventov. V hodnotení Akademickou rankingovou a ratingovou agentúrou ARRA sa fakulty PEVŠ umiestňujú v ukazovateľoch uplatniteľnosť absolventov, atraktivita štúdia a kvalita vzdelania na popredných miestach. Je členom Česko-slovenskej vzdelávacej skupiny AKADEMICKÝ HOLDING a koncernu PROSPERITA HOLDING.

 

Mgr. Katarína Holetzová
 

Súvisiace články

30.01.2018 20:00

Ako predchádzať potravinovým alergiám?

„Veľa vedcov sa domnieva, že imunitný systém má obdobie imunitného okna, počas ktorého sa dá naučiť, že alergény nie sú nebezpečné,“ píše Robin Pompová.
15.03.2018 09:18

Materské školy v Ružinove budú deti prijímať v máji

Písomné rozhodnutie o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa do materskej školy, rodičia dostanú do 15. júna
08.01.2018 17:00

Projekt pomalého čítania v Košiciach

Knižnica pre mládež mesta Košice predstaví projekt Kabinet pomalosti, ktorý si našiel miesto v kreatívnom a kultúrnom centre v bratislavskej Novej Cvernovke. Ide o netradičnú knižnicu, školu čítania, ako aj klub pre čitateľov, ...