Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
24.07.2020 08:58

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave podpísala Memorandum o spolupráci s IUVENTA

UCM v Trnave podpísalo Memorandum o spolupráci so Slovenským inštitútom mládeže IUVENTA

Dekan Fakulty sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave doc. PhDr. Jaroslav Mihálik, PhD. podpísal dňa 23. júla 2020 Memorandum o spolupráci Fakulty sociálnych vied UCM so Slovenským inštitútom mládeže  IUVENTA.

Cieľom spolupráce je prednostne oblasť prípravy projektov, výskumov a prieskumov o mládeži. Budúca spolupráca tiež predpokladá intenzívnejšie prepojenie skúseností oboch inštitúcií s cieľom podporiť kvalitu výskumu a zberu dát o mládeži, rozvoj mládežníckej politiky, neformálneho vzdelávania v oblasti práce s mládežou.

 

Viac:  https://www.iuventa.sk/…/iuventa-podpisala-memorandum-o-spo…

 

 

 

Fakulta sociálnych vied UCM v Trnave sa zameriava na výučbu a výskum v sociálnych vedách s dôrazom na oblasti politických vied, európskych štúdií, verejnej správy, verejnej politiky a sociálnych služieb a poradenstva. Fakulta disponuje modernými priestormi s vynikajúcim technickým vybavením. Poskytuje komplexné štúdium vo všetkých troch stupňoch, štúdium aj v cudzom jazyku, prednášky renomovaných domácich aj zahraničných odborníkov, odborné stáže a workshopy, prepojenie teoretických poznatkov s praxou.

 

 

 


Okrem riadneho vysokoškolského štúdia organizuje aj množstvo dobrovoľníckych aktivít  a aktivity pre seniorov  - Akadémiu strieborného veku.
 /www.fsvucm.sk/

 

 

 

Súvisiace články

23.11.2017 15:00

Spoločnosť aj rodina zlyhávajú. S drogami experimentujú čoraz mladšie deti.

BRATISLAVA – Veková hranica prvej skúsenosti so závislosťou od návykových látok sa posúva čoraz nižšie. Zhodli sa na tom experti na prevenciu drogových a iných závislostí na odbornom sympóziu pod názvom „Kým nie je príliš nesk...
25.08.2017 15:50

Najlepší rok tvojho života

Príbeh, ktorý vás rozplače, rozosmeje a naučí, že život je vzácny...Najlepší rok tvojho života.
02.12.2017 06:15

Historická romanca Neskrotný dedič

Pôvabná regentská romanca Neskrotný dedič vás zoberie do Klubu náhradných dedičov v Anglicku začiatkom 19.storočia. Pokračuje tak najnovšia séria obľúbenej autorky Elizabeth Michelsovej, od ktorej už vyšiel prvý diel Divoký dedič.