Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Alžbeta Jánošíková
08.02.2021 16:19

Filozofická fakulta UPJŠ v Košiciach pozýva záujemcov o štúdium na virtuálny Deň otvorených dverí

V tradičnom termíne, posledný piatok pred začiatkom letného semestra, avšak netradičnou formou sa bude konať tohtoročný Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach -virtuálne, keďže pretrvávajúca pandemická situácia neumožňuje bezprostredný osobný kontakt.

Reálne naplnenie vysokých cieľov

Hodnota, význam a sila spoločenských a humanitných vied nebola už desaťročia tak odhalená ako v období ostatného roka, ktorý bol poznamenaný obmedzeniami a úsilím zvládnuť túto náročnú situáciu," konštatuje dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. Dodáva, že práve súčasná pandémia, akú svet nezažil sto rokov, potvrdzuje dôležitosť štúdia humanitných a spoločenskovedných odborov.

Rozumieť psychologickým osobitostiam ľudského prežívania a správania – a to aj v kritických momentoch, aké práve zažívame, vedieť odlíšiť fakty od dezinformácií, ktoré zaplavili svet, chápať historické, sociálne, kultúrne, filozofické a etické rámce života, orientovať sa v medzinárodnom, spoločensko-politickom a mediálnom priestore, s istotou profesionála komunikovať v slovenčine, angličtine, nemčine a francúzštine, ale aj preniknúť do tajov latinčiny – to sú vysoké ciele, ktorých reálne naplnenie ponúkame a garantujeme v rámci štúdia na filozofickej fakulte druhej najstaršej klasickej univerzity na Slovensku," hovorí dekanka prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., ktorej je ľúto, že záujemkyne a záujemcov o štúdium nemôže osobne privítať v moderne vybavených priestoroch areálu Filozofickej fakulty UPJŠ v historickom centre Košíc.

Invenčnosť, flexibilnosť, pripravenosť

Verím však, že aj tohtoročným virtuálnym Dňom otvorených dverí potvrdíme našu invenčnosť, flexibilitu a pripravenosť moderne a kvalitne vzdelávať budúcich profesionálov – psychológov, sociálnych pracovníkov, učiteľov, prekladateľov, tlmočníkov pre európske inštitúcie a ekonomiku, historikov, politológov, filozofov, odborníkov v medzinárodných vzťahoch, masmediálnej oblasti, v rodových štúdiách a kultúre, v britských a amerických štúdiách či aplikovanej etike."

Ak vás bavia jazyky, láka vás zákulisie domácej a medzinárodnej politickej scény, fascinujú vás záhady ľudskej mysle, ak hľadáte zmysel sveta v histórii a filozofii, alebo ho chcete zmeniť – či už vďaka kritickému oku novinára, pomoci sociálne slabším alebo ako učitelia ďalších generácií –, zapojte sa do nášho online „déodéčka":

Virtuálny Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach bude už tento piatok 12. februára 2021 od 9.00 hod.

Zúčastniť sa môže ktokoľvek – stačí len kliknúť na https://www.facebook.com/ffupjs.