Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Soňa Kaletová
09.11.2020 11:25

Francúzsky minister školstva poďakoval Gröhlingovi za podporu boja proti šikanovaniu na školách

Svet si dnes pripomína dôležitosť boja proti šikanovaniu na školách. Práve školská šikana bola hlavnou témou medzinárodnej online konferencie pod taktovkou francúzskeho ministerstva školstva, mládeže a športu. Pri tejto príležitosti francúzsky šéf školstva Jean-Michel Blanquer poďakoval svojmu slovenskému rezortnému kolegovi Branislavovi Gröhlingovi. Obaja sa totiž rozhodli proti tomuto naďalej aktuálnemu problému bojovať.

Prvý novembrový štvrtok je od minulého roka Medzinárodným dňom proti násiliu a šikanovaniu v škole vrátane kyberšikany. Zhodli sa na tom všetky členské štáty Organizácie OSN pre vzdelávanie, vedu a kultúru (UNESCO), ktorej členom je aj Slovenská republika. Reagovali tak na alarmujúce dáta z  aktuálnej štúdie , ktorá sa venuje téme šikany.

Až tretina žiakov a študentov na celom svete sa podľa nej stala obeťou šikany, ktorá mala za následok zhoršenie výsledkov v škole, preloženie na inú školu, či dokonca fyzické, alebo psychické následky. Navyše, prerušenia prezenčnej výučby na školách a obmedzenia v súvislosti s pandémiou Covid-19 zvýšili čas, ktorý deti a dospievajúci trávia na počítačoch. Bez dôkladného dozoru dospelých môže predĺženie času v online prostredí vystaviť tieto citlivé vekové kategórie zvýšenému riziku kyberšikany.

„Považujem za dôležité, aby škola nebola iba miestom, kde sa žiaci vzdelávajú, ale aj miestom, kde si osvoja hodnoty, naučia sa rešpektovať druhých a miestom, kde sa každý žiak, ale aj zamestnanec bude cítiť bezpečne. Som preto veľmi rád, že ako ministerstvo spolupracujeme na týchto aktivitách, ktoré pomáhajú predchádzať šikane a robia zo škôl lepšie, tolerantnejšie a bezpečnejšie miesta," priblížil Gröhling.

Aj preto rezort školstva v spolupráci s Nadáciou Markíza a Linkou detskej istoty spustil projekt Odpíšeme Ti. Jeho cieľom je dať možnosť šikanovaným spojiť sa so psychológom a nájsť potrebnú pomoc cez web www.odpisemeti.sk. Súčasne podporuje otvorenú diskusiu o dlhodobo zanedbávanej téme práve na miestach, kde je tento problém najrozšírenejší – medzi deťmi, učiteľmi a rodičmi. 

Zároveň je pripravený Akčný plán riešenia a prevencie šikanovania v školách a školských zariadeniach. Cieľom je eliminácia šikanovania v školách a školských zariadeniach tak, aby sa každý žiak, pedagogický a odborný zamestnanec mohol cítiť a vzdelávať v škole bezpečne. Na pláne majú participovať okrem ministerstva a priamo riadených organizácií rezortu aj organizácie zastrešujúce školy, centrá pedagogicko-psychologickej pomoci a prevencie a ďalšie neziskové organizácie pôsobiace v témach prevencie rizikového správania a spolupráce s rodičmi.

Zdroj text: minedu.sk

Zdroj foto: pixabay.com

Súvisiace články

24.10.2017 15:30

Skončila sa Jesenná akadémia 2017: Demokratické školské prostredie pre všetkých

Pedagógovia z viacerých častí Slovenska sa aj tento rok zúčastnili na vzdelávacom podujatí ŠPÚ Jesenná akadémia : Demokratické školské prostredie pre všetkých. Vzdelávacia aktivita , ktorú pravidelne organizuje Štátny pedagogic...
09.12.2017 15:50

Zaostrené na Nobelove ceny 2017

V historickej aule UPJŠ v Košiciach 7.12. zavládla atmosféra ako počas Nobelovských prednášok v Štokholme. Aula sa zaplnila záujemcami o vedecké témy, za ktoré bola v roku 2017 udelená Nobelova cena za fyziku, chémiu a fyziológ...
18.09.2017 08:52

EP chce zvýšiť dlhodobé financovanie programu Erasmus+

EP vo štvrtok vyzval na výrazné zvýšenie budúceho rozpočtu programu Erasmus+ s cieľom plne rozvinúť jeho potenciál. Poslanci chcú tiež využiť regionálne a sociálne fondy na zvýšenie grantov.