Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
06.12.2017 12:00

Hodina kódu vzdeláva, zabáva aj spája

Bratislava, – Technológie pomáhajú búrať bariéry a programovanie spája. To je aj posolstvom tohtoročnej Hodiny kódu, ktorá hravou formou učí deti aj dospelých programovať. Slovensko je jej súčasťou už po tretí raz a tentokrát sa zapojili aj žiaci so sluchovým postihnutím. Práve zdravotne znevýhodneným ľuďom tak digitálne zručnosti dokážu pomôcť uplatniť sa na trhu práce a úspešne si budovať kariéru.

Hodina kódu odštartovala vo vyše 180 krajinách sveta a z roka na rok je obľúbenejšia aj na Slovensku. Zapájajú sa do nej celé školy aj jednotlivci. Každý, kto ju od 4. – 13. decembra úspešne absolvuje, získa špeciálny certifikát. „Myšlienka zoznámiť ľudí so základmi programovania hravou formou funguje. Hodina kódu podporuje rozvoj digitálnych zručností, ukazuje, že programovanie nie je strašiak, ktorého sa treba báť, ale naopak, je to príležitosť rozšíriť si obzory, precvičiť logické myslenie. Teší nás, keď môžeme sledovať, ako deti vymýšľajú hry, ako s radosťou ukazujú, čo sa naučili. To je aj poslanie tohto projektu, vzbudiť vášeň a záujem o informatiku či IT priemysel," hovorí Marcela Havrilová, riaditeľka pre oblasť školstva, Microsoft Slovensko.

 

Na Slovensku sa tohtoročná Hodina kódu nesie v duchu inklúzie, keďže technológie sú tu pre všetkých a v mnohých prípadoch môžu ľuďom s hendikepom pomáhať nielen pri začleňovaní sa do spoločnosti, ale aj budovaní si úspešnej kariéry. ,, Pre ľudí so sluchovým postihnutím sú IT veľmi prínosné z hľadiska získavania informácií a ako komunikačný kanál. Po prvej vlne nadšenia výhodami IT však prišla druhá vlna – riešenie niektorých negatívnych javov digitalizácie. Preto sme na škole zaviedli program na ich prevenciu a Hodina kódu našej iniciatíve napomáha. Pre našich žiakov to bola výborná príležitosť vidieť, že čas pri počítačoch či tabletoch sa da využívať zmysluplne a že hrou sa vlastne učia," zhodnotila Jarmila Cifrová, riaditeľka Základnej školy internátnej pre žiakov so sluchovým postihnutím na Drotárskej ceste v Bratislave. ,,Radi by sme odkázali hlavne rodičom, že programovanie sa deti neučia len s cieľom, aby z nich boli „ajťáci", ale preto, aby dokázali všestranne využívať moderné technológie a to nielen v pracovnom, ale aj v súkromnom živote. A tí, ktorí majú naozaj talent, majú šancu, že sa zaradia medzi IT špičku a budú z nich napríklad vývojári hier či aplikácií, alebo animátori," vysvetľuje Marcela Havrilová.

 

Programovanie nerúca len bariéry u zdravotne znevýhodnených, ale aj rodové stereotypy. Aktivitám na podporu rozvoja digitálnych zručností u dievčat sa plánuje systematicky venovať aj novovzniknutá platforma Akadémia programovania. ,,Spojili sme programovanie s kreativitou, pretože toto je cesta, ktorou chce ísť veľa dievčat. Veríme, že po skončení projektu budeme mať na slovenských školách oveľa viac malých nadšených „ajťáčiek" ako teraz. Zároveň budeme školiť i pedagógov, aby nové metodiky mohli uplatniť na svojich hodinách a projekt sa tak dostal k čo najširšej skupine detí. Informatika je naša budúcnosť, všetci, vrátane dievčat, musíme byť pripravení," uzatvára Petra Kotuliaková z iniciatívy Aj ty v IT.

 

Hodina kódu sa odohráva vo virtuálnom prostredí populárnych hier, rozprávok či filmov ako Frozen, Star Wars alebo Minecraft, ktorý prichádza s novým tutoriálom, vďaka ktorému si aj začiatočník môže počas hodiny vytvoriť svoju vlastnú hru v prostredí tejto obľúbenej hry. Do Hodiny kódu sa môže zapojiť každý, predchádzajúce skúsenosti s programovaním pri tom nie sú potrebné. Školy, ktoré majú záujem zorganizovať vlastné podujatie k Hodine kódu, nájdu všetky potrebné informácie na hourofcode.com.

 

Hodinu kódu prináša na Slovensko nezisková organizácia Code.org a spoločnosť Microsoft, jej súčasťou sú aj tieto aktivity, určené pre školy aj verejnosť:

  • Virtuálna Hodina kódu 11. decembra 2017 v čase medzi 9. h – 11. h, bližšie informácie nájdete tu.
  • Súťaž pre školy, bližšie informácie nájdete tu.

 

Magdaléna Koreny

 

Súvisiace články

29.05.2017 08:10

Veselé obrázky o vážnych vynálezoch

52 naozajstných príbehov, ktoré vymyslelo 20. Storočie. V edícii Stonožka vyšla skvelá kniha pre zvedavé deti, ktorú ilustrovali Ivan a Dávid Popovičovci. Za posledných sto rokov vzniklo toľko vynálezov ako nikdy predtým za cel...
05.03.2018 18:38

Trnava: Verejnosť môže navrhnúť učiteľské osobnosti na ocenenia

Trnavský samosprávny kraj (TTSK) aj v tomto roku odmení pri príležitosti Medzinárodného dňa učiteľov pracovníkov rezortu školstva. Vyzýva verejnosť, obce, mimovládne organizácie, školy i ďalšie subjekty na predloženie návrhov n...
09.03.2018 08:21

Riaditeľ ŠPÚ prijal nového predsedu Matice slovenskej

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera.