Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
19.12.2017 09:03

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny UPJŠ LF a UNLP spolu so Slovenským centrom CEEA pripravila ďalší špeciálny kurz pre anestéziológov

I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny (KAIM) Lekárskej fakulty UPJŠ a UNLP zorganizovala v dňoch 29.11. až 1.12.2017 v poradí už 20. kurz pre anestéziológov, ktorý bol tretím v poradí v rámci 6-ročného cyklu ich postgraduálneho vzdelávania. Hlavným organizátorom týchto kurzov realizovaných na Slovensku od roku 1996 je MUDr. Štefan Trenkler, PhD. z I. KAIM, ktorý je koordinátorom Slovenského centra pre vzdelávanie Európskej spoločnosti anestéziológie CEEA (Committee for European Education in Anaesthesiology).

Podujatie bolo už tradične organizované spoločne so  Slovenskou spoločnosťou anestéziológie a intenzívnej medicíny a Spoločnosťou pre kriticky chorých pri I. KAIM a na Slovensku má už svoju tradíciu a vynikajúci ohlas v odbornej komunite. V Košiciach sa realizuje od roku 2009 a lektormi kurzov sú okrem odborníkov z I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny aj ďalší špičkoví odborníci zo Slovenska, Českej republiky a iných európskych krajín.

            „Každý kurz cyklu je zameraný na prezentáciu najnovších poznatkov z určitej problematiky odboru. Lektormi sú poprední odborníci z našej kliniky, ale aj ďalších slovenských kliník a českých anestéziologických kliník, a tiež niekoľkí špičkoví európski lektori. Na tohoročnom kurze prezentovalo 17 lektorov zo Slovenska, Česka a Nemecka celkovo 20 prezentácií zameraných na vnútorné prostredie, hemoragický a septický šok, poruchy krvácania, traumu a polytraumu, vrátane popálenín, antibiotickú liečbu, endokrinné poruchy, výživu kriticky chorých, zlyhanie obličiek, akútnu pankreatitídu (zápal pankreasu) a perioperačný manažment pacientov s diabetes mellitus (cukrovkou). Hlavným prednášajúcim hosťom bol prof. Kai Zacharowski, prednosta Kliniky anestéziológie, intenzívnej medicíny a liečby bolesti Univerzitnej nemocnice v nemeckom Frankfurte, ktorý sa dlhodobo venuje problematike manažmentu anémie i racionálneho používania transfúzií v rámci perioperačnej medicíny," hovorí odborný asistent z I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny Lekárskej fakulty UPJŠ LF a UNLP a koordinátor Slovenského centra CEEA MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

            Hlavným cieľom kurzov CEEA je udržiavať a zvyšovať štandard anestéziologickej starostlivosti na najvyššej možnej úrovni s využitím kontinuálneho medicínskeho vzdelávania. Ich účastníci sú vo väčšine prípadov už špecialisti vo svojom odbore, ktorí si dopĺňajú svoje vedomosti a zručnosti, preto je kurz veľmi intenzívny a využíva charakter workshopov a diskusií s expertmi v malých skupinách.

            „Kurzu sa zúčastnilo vyše šesťdesiat anestéziológov z celého Slovenska. Prezentácie prebiehali od ôsmej do osemnástej hodiny, a boli pre účastníkov veľmi inšpiratívne, pričom následne sa konal ešte workshop o použití kontinuálnych eliminačných metód v intenzívnej medicíne. Účastníci s veľkým potešením privítali medzi sebou predovšetkým prvú dámu českej anestéziológie doc. MUDr. Jarmilu Drábkovú, CSc. z Prahy, ktorá promovala v roku 1958, no napriek svojmu veku doteraz pracuje pri lôžku a tiež učí a prednáša. S nesmiernym nadšením hovorila o budúcnosti nášho odboru, vrátane robotiky, nanotechnológií či umelej inteligencie," poznamenáva MUDr. Štefan Trenkler, PhD.

            Ďalšími lektormi boli MUDr. Roman Kula, PhD. z Ostravy, MUDr. Matúš Pauliny, PhD. a doc. MUDr. Milan Nikš z Bratislavy, MUDr. Vladimír Kollárik a MUDr. Eva Kušíková z Banskej Bystrice, MUDr. Richard Koyš z Martina, MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. a MUDr. Anton Turčan z Prešova, prednosta Kliniky popálenín MUDr. Peter Lengyel, PhD. z nemocnice Šaca, ako aj doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., MUDr. Štefan Trenkler, PhD, MUDr. Judita Capková, PhD., MUDr. Jaroslav Rosenberger, PhD., MUDr. Blanka Kalnášová a MUDr. Ivan Krupa z Košíc.

            V hodnotiacich hárkoch kurzu účastníci po jeho skončení vysoko hodnotili úroveň prezentácií, workshopu, ako aj organizáciu kurzu. Ocenili aj každoročný zborník príspevkov vo forme monografie v rámci Edície Novinky v AIM, pričom v tomto roku je na 243 stranách podrobne rozvedených všetkých 20 tém kurzu. Táto monografia sa ďalej distribuuje na všetky anestéziologické oddelenia a slúži ako aktuálny študijný materiál pre všetkých anestéziológov - texty a prezentácia sú dostupné aj na webovej stránke centra CEEA

            Ako vysvetľuje prednosta I. kliniky anestéziológie a intenzívnej medicíny doc. MUDr. Jozef Firment, PhD., slovenské centrum CEEA v Košiciach je súčasťou siete centier v Európe, ale aj Amerike a Ázii, ktoré organizujú v jednotnom štýle cyklus šiestich postgraduálnych inovačných kurzov venovaných rôznym aktuálnym témam v anestéziológii. „Tieto kurzy CEEA patria medzi najdôležitejšie zdroje informácií pre anestéziológov v príprave na získanie odbornej špecializácie v odbore anestéziológia a intenzívna medicína," zdôrazňuje.

 

RNDr. Jaroslava Oravcová

Súvisiace články

14.03.2018 08:57

Zomrel svetoznámy vedec Stephen Hawking

Popredný britský teoretický fyzik Stephen Hawking, jeden z najuznávanejších svetových vedcov, zomrel v stredu nadránom vo veku 76 rokov. Profesor skonal pokojne počas spánku doma v anglickom meste Cambridge. Úmrtie potvrdil hov...
24.01.2020 10:38

Keď mafia čulo spolupracuje so štátnymi orgánmi...

„Nejaký prokurátor sa s nejakým fízlom a s nejakým sudcom dohodnú, že jej byt proste počká. Teba noviny už raz osrali, a veľmi rýchlo. S tebou nebude žiadna extra námaha, stačí z teba urobiť k*kota. A to si na dobrej ceste.“
01.10.2017 19:35

V Bratislave sa diskutovalo o prevencii diskriminácie a segregácie vo vzdelávaní

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zorganizovalo v spolupráci s Európskou komisiou v Bratislava v dňoch 26. a 27. septembra 2017 Peer learning aktivitu s názvom Identifikácia výziev a spôsobov prevencie diskrimin...