Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
25.12.2017 09:00

Inžiniersky nástroj MATLAB pomáha študentom zlepšovať svoje zručnosti

Programovanie v MATLAB-e využívajú svetové univerzity, chváli si ho však aj komerčný sektor. Úspešne sa aklimatizoval na Slovensku – aj na akademickej pôde. Stretli sa s ním napríklad slovenskí študenti STU v Bratislave alebo Žilinskej univerzity v Žiline. MATLAB má zrýchliť výskum a vývoj, na druhej strane práve spomínaní študenti si môžu vďaka nemu zlepšiť svoje zručnosti. Ako? Majú príležitosť absolvovať bezplatné certifikované kurzy.

Počuli ste už o nástroji MATLAB? Na Slovensku je zatiaľ menej známy, ale vo svete ide o rozšírený inžiniersky nástroj, ktorý využívajú tie najlepšie univerzity. Zaujal dokonca natoľko, že si ho všimli aj veľké svetové inštitúcie, organizácie a spoločnosti. Využívajú ho silné značky ako Mercedes, Volvo, IBM, Apple, Cisco, na Slovensku napríklad NBS. Od mája tohto roku majú prístup k celouniverzitnej licencii aj študenti a pracovníci Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a na UNIZA. STU je vôbec prvou univerzitou na Slovensku a v susednom Česku, ktorej študenti môžu využívať plnú verziu Total Academi Headcount (TAH) MATLAB-u. Doteraz ho síce mohli používať, ale len v obmedzenom množstve a tiež nebol dostupný vo všetkých laboratóriách.

STU aj UNIZA

MATLAB TAH priniesol na všetky fakulty STU viac ako 80 nástrojov, pričom softvér využívajú napríklad na návrh a overovanie prototypových riešení, študentom zas pomáha pri vypracovávaní záverečných prác. Softvér umožňuje overenie nápadov, ktoré môžu pracovníci a študenti STU pretaviť aj do praxe.

Okrem STU má prístup k MATLAB TAH ešte UNIZA. Iné univerzity využívajú klasické sieťové a individuálne licencie, ktoré limitujú najmä študentov. Tí si chcú inštalovať MATLAB na svoje osobné počítače a riešiť úlohy na internátoch alebo doma. Medzi univerzity s rozsiahlymi licenciami MATLAB-u patria TUKE alebo Univerzita Komenského.

A ako sa dá k tomu nástroju dostať?

Ak by ste chceli získať MATLAB TAH, viac informácií nájdete na stránke http://www.humusoft.sk/matlab/academia/tah/.

Z histórie

Začiatky MATLAB-u siahajú hlbšie do histórie. Dalo by sa povedať, že vznikol na akademickej pôde, pretože o jeho vznik sa pričinil profesor Cleve Moler zo Stanfordskej univerzity, ktorý ešte ako študent Caltechu v Kalifornii začal riešiť algoritmy. Bolo to obdobie päťdesiatych rokov minulého storočia. V šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch sa venoval aj postgraduálnemu štúdiu a experimentom, zároveň vydal knihu algoritmov počítania s maticami. Keď Moler naprogramoval špeciálne rozhranie medzi EISPACK a LINPACK v programovacom jazyku Fortran, vznikol MATLAB 1.0. Toto bol vlastne začiatok éry MATLAB-u, ktorý sa vyvíjal desiatky rokov až do podoby, ako ho poznáme dnes.

Definícia MATLAB-u

MATLAB umožňuje matematické výpočty, počítačové simulácie a v neposlednom rade programovanie. V preklade teda hovoríme o univerzálnom počítačovom, dátovom a vizualizačnom prostredí od spoločnosti The MathWorks. Táto spoločnosť vznikla v roku 1984.

A prečo názov MATLAB? Základným dátovým objektom v MATLAB-e je matica, ktorá sa skrýva v jeho názve – MATrix LABoratory.

Cieľová skupina – širokospektrálne využitie

Pre koho je určený? MATLAB dnes využívajú tie najlepšie univerzity sveta. Pomáha študentom popredných univerzít v rámci štúdia či praxe. Pedagógom slúži ako pomôcka pri vyučovaní technických predmetov, matematiky, fyziky a mnohých iných predmetov.

Okrem študentov a profesorov má svoje uplatnenie aj v komerčnej sfére, najmä v technickej oblasti a informačných technológiách. Využívajú ho inžinieri, vývojári, vedci, odborníci na chémiu, biotechnológie, samotnú výrobu, priemysel, stavebníctvo. Svoje miesto si však nájde aj v ekonomických vedách. Ako efektívny nástroj na výskum, vývoj a analýzu má svoje využitie v priemysle, obrovský potenciál má v automobilovom priemysle. MATLAB vyhľadávajú aj odborníci z finančnej oblasti, pretože má niekoľko nástrojov, ktoré sú vhodné i pre finančný sektor. Používa sa napríklad pri analýze dát a príprave predpovedí, sledovaní a manažovaní rizika, vývoji, testovaní a implementácii obchodných stratégií, výpočte cien, tvorbe a optimalizácii portfólia a determinovaní cash flows.

MATLAB do škôl

Pravdepodobne neexistuje technická oblasť, kde by tento nástroj nenašiel svoje uplatnenie. Tento nástroj majú možnosť využívať aj slovenské školy. Ich študentom umožní rozšírenie svojich zručnosti, overenie a tým aj uplatnenie svojich nápadov. MATLAB je určený rovnako pre začiatočníkov, ako aj pre pokročilých.

Školy, ktoré sa rozhodli pre MATLAB TAH, získavajú konkurenčnú výhodu. Ich študenti môžu počas štúdia absolvovať bezplatné online kurzy a získať certifikáty rešpektované nejedným zamestnávateľom. Bežná cena jedného kurzu dosahuje 1000 USD. Dnes je možné absolvovať päť kurzov (https://matlabacademy.mathworks.com).

Aj stredné školy

MATLAB si hľadá svoju cestu aj na stredné školy so špeciálnou licenciou PASS. Už sa pre ňu rozhodlo aj niekoľko slovenských stredných škôl. Viac informácií nájdete na http://www.humusoft.sk/matlab/academia/pass/.

 

Autor: Martina BAUMANN

 

 

 

Súvisiace články

17.03.2018 07:15

Ako nájsť pokoj a pocit naplnenia?

Pre tých, ktorí sú vášnivo duchovní a predsa úsmevne skeptickí, napísala Tosha Silver knihu Otvor sa Univerzu. Táto veselá kniha plná múdrosti a osviežujúcich pohľadov na vec v čitateľovi prebudí uvoľnenú a dôverčivú otvorenosť...
22.03.2018 15:53

Slováci sa pri implementácii národného programu inšpirovali Fínmi

Národný program rozvoja výchovy a vzdelávania chce rezort školstva predložiť do medzirezortného pripomienkového konania v najbližšom čase. Počas celého obdobia budú slovenským expertom pri jeho implementácii pomáhať fínski expe...
23.12.2017 08:30

Projekt ChemPharmVET priniesol posilnenie praxe pre chemických operátorov 

Bratislava - Projekt Strategické partnerstvo pre inováciu v odbornom vzdelávaní pre chemický a farmaceutický priemysel - ChemPharmVET v rámci programu Erasmus+ priniesol posilnenie praxe pre chemických operátorov. Informovala ...