Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
02.01.2018 19:38

Jazykové okienko

Kedy nepoužívať zámeno kedy

Zámeno kedy sa používa vo vetách ako opytovacie zámeno (Kedy sa stretneme?), pri uvádzaní predmetovej vety s časovým významom (Nevedel, kedy má prehovoriť), v spojení s inými neurčitými zámenami označuje ľubovoľnosť, kedykoľvek (Bol najlepší, aký tu kedy bol.) a v niektorých ďalších prípadoch.

Pri uvádzaní prívlastkových viet s časovým významom sa však zámeno kedy veľmi často nesprávne používa namiesto spojky keď. Príklady nesprávneho použitia:

  • Obdobie, kedy začínajú kvitnúť kvety, mám najradšej. 
  • Správne: Obdobie, keď začínajú kvitnúť kvety, mám najradšej.

 

  • Stretli sme sa v deň, kedy  bola v meste slávnosť.
  • Správne: Stretli sme sa v deň, keď bola v meste slávnosť.

 

Súvisiace články

15.11.2019 12:29

Piatok 15. november je dňom štátneho smútku za obete tragickej nehody pri Nitre, vyzývame na úpravu vlajkovej výzdoby

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky oznamuje, že vláda Slovenskej republiky na svojom zasadnutí 14. novembra 2019 podľa § 9a ods. 2 písm. b) zákona NR SR č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky a ich pou...
16.03.2018 09:42

Novým vedúcim odboru školstva Prešovského samosprávneho kraja je Ján Furman

Organizačné zabezpečenie maturitných skúšok, blížiacich sa prijímacích konaní v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajskej samosprávy, ale tiež rozšírenie duálneho vzdelávania a racionalizácia odborov v školách v zriaďovateľ...
11.12.2018 09:06

25 najkrajších rodinných výletov

Práve vyšla prvá kniha zo série Výlety s deťmi. Volá sa Bratislava pre deti a ponúka 25 najkrajších výletov pre deti v Bratislave a jej bezprostrednom okolí. Určite nesmie chýbať v žiadnej domácnosti s deťmi – je k nej aj nádhe...