Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
23.11.2017 17:45

Košické politologické dialógy sa zamerajú na občiansku spoločnosť

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje každoročne v novembri vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Košické politologické dialógy: Kam kráčaš, demokracia. Aktuálny VII. ročník sa uskutoční v dňoch 23. – 24. novembra 2017 a vytvorí platformu pre širšie politologické diskusie na tému Občianska spoločnosť.

Na podujatí vystúpia renomovaní odborníci z oblastí politológie, sociológie a práva, a to tak z akademického prostredia aj z praxe. Pozvanie na konferenciu, okrem iných, prijali aj prof. PhDr. Myroslava Lendel, PhD. (Užhorodská národná univerzita), prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. (Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave), prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre) alebo doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Ústav politických vied SAV). Z dôvodu rastúceho záujmu o podujatie sa tento ročník konferencie koná v dvoch miestnostiach – v Historickej aule a vo Veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ v Košiciach.

Do budúcnosti chceme pokračovať vo vytváraní platformy pre širšie politologické dialógy, pretože demokracia bez zapojenia ľudí nemôže existovať. Ambíciou podujatia je poskytnúť priestor na výmenu aktuálnych informácií a poskytnutie možností na vytváranie vzájomnej spolupráce pre odbornú aj laickú verejnosť," uviedli organizátori konferencie.

Záštitu nad VII. ročníkom podujatia prevzali rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., organizátormi sú Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Ústav politických vied SAV a OZ Res Publica.

 

Mgr. Gabriel Eštok, PhD.

Súvisiace články

21.11.2017 06:15

Krajina tieňov

Nový román Elizabeth Kostovovej Krajina tieňov je fascinujúci príbeh o osudoch viacerých generácií a o dejinách krásnej, ale ťažko skúšanej krajiny. Hovorí o sile človeka a nádeji, ktorú možno nájsť aj po ťažkej pohrome.
16.10.2017 10:30

Technológie zo slovenských univerzít môžu nájsť uplatnenie aj v Ománe

Maskat – Ďalší vývoj technológie hlbinného vŕtania a možná dobrá referencia pre jej šírenie v ďalších krajinách. To si od prípadnej spolupráce s Ománom sľubuje dekan Fakulty baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií (BERG)...
01.10.2017 10:28

Špičková slovenská detektívka

Václav Neuer aj v novej detektívke zúročil svoje skúsenosti z každodennej práce policajtov pri objasňovaní najzávažnejších zločinov a z fungovania podsvetia. „Praktiky zločineckých skupín zachádzali pred rokmi často až do zvrát...