Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
23.11.2017 17:45

Košické politologické dialógy sa zamerajú na občiansku spoločnosť

Katedra politológie Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach organizuje každoročne v novembri vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou pod názvom Košické politologické dialógy: Kam kráčaš, demokracia. Aktuálny VII. ročník sa uskutoční v dňoch 23. – 24. novembra 2017 a vytvorí platformu pre širšie politologické diskusie na tému Občianska spoločnosť.

Na podujatí vystúpia renomovaní odborníci z oblastí politológie, sociológie a práva, a to tak z akademického prostredia aj z praxe. Pozvanie na konferenciu, okrem iných, prijali aj prof. PhDr. Myroslava Lendel, PhD. (Užhorodská národná univerzita), prof. PhDr. Viera Gažová, CSc. (Katedra kulturológie FiF UK v Bratislave), prof. PhDr. Svetozár Krno, CSc. (Katedra politológie a európskych štúdií FF UKF v Nitre) alebo doc. PhDr. Vladimír Goněc, DrSc. (Ústav politických vied SAV). Z dôvodu rastúceho záujmu o podujatie sa tento ročník konferencie koná v dvoch miestnostiach – v Historickej aule a vo Veľkej zasadačke Rektorátu UPJŠ v Košiciach.

Do budúcnosti chceme pokračovať vo vytváraní platformy pre širšie politologické dialógy, pretože demokracia bez zapojenia ľudí nemôže existovať. Ambíciou podujatia je poskytnúť priestor na výmenu aktuálnych informácií a poskytnutie možností na vytváranie vzájomnej spolupráce pre odbornú aj laickú verejnosť," uviedli organizátori konferencie.

Záštitu nad VII. ročníkom podujatia prevzali rektor UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc., a dekanka Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc., organizátormi sú Katedra politológie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach, Ústav politických vied SAV a OZ Res Publica.

 

Mgr. Gabriel Eštok, PhD.

Súvisiace články

10.09.2018 06:53

Slovenské príslovia a porekadlá

Slovenské príslovia a porekadlá podobne ako Prostonárodné slovenské rozprávky sú zrkadlom bohatosti slovenského jazyka. Ich autor Adolf Peter Záturecký, potomok starej slovenskej rodiny, ktorá v dejinách národa zohrala významnú...
22.12.2018 18:41

Ovládate reč emócií?

Ako sa naučiť vnímať svoj vnútorný svet tak, aby sa emócie nestali naším nepriateľom, ale, naopak, naším spojencom, nám priblíži kniha Karly McLarenovej Reč emócií.
08.08.2018 08:08

Vo väzení sa pred vrahom neschová

Hlavná vyšetrovateľka Helen Graceová si už získala milióny fanúšikov po celom svete. V slovenčine vyšlo 5 kníh s touto obľúbenou hrdinkou a teraz je tu novinka Hra na mačku a myš. Jedna z najtemnejších kníh M.J.Arlidgea, pretož...