Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
24.11.2017 15:00

Kurzy kariérového koučingu zjednodušia prácu učiteľov a kariérových poradcov

„Podchytenie žiaka a jeho profesijná orientácia už od základnej školy. Odovzdanie si informácii o žiakovi zo základnej školy na strednú, pokračovanie systematickej práce so žiakom, aby nám deti školou iba nepreplávali, je poslaním nielen kariérových poradcov, ale aj všetkých pedagógov základných i stredných škôl,“ hovorí kariérová poradkyňa Beáta Ľubová, zároveň však jedným dychom dodáva, že pre aplikovanie teórie, o ktorej sa tak často hovorí, do každodennej praxe učiteľa sú dôležité praktické príklady a ukážky, keďže každý žiak, každý učiteľ i samotný rodič sú iní.

Praktické návody, metódy, cvičenia, ako vytvoriť reálny model komunikácie rodiča – školy – zamestnávateľa v duálnom vzdelávaní, ako využiť marketing na prezentáciu školy, vyskúšať si jeho aplikáciu v podmienkach danej školy umožnia kurzy kariérového koučingu i ďalšie školenia určené učiteľom základných a stredných škôl, kariérovým poradcom a v prípade stredných škôl aj majstrom odborného výcviku. 

„Naším cieľom je napomôcť školám vytvoriť model kariérového poradenstva a pracovať so žiakom tak, aby rozhodovanie žiaka kam na strednú školu bolo kontinuálne a neležalo iba pleciach kariérového poradcu. Žiaka a jeho prácu na hodinách, prístup k vzdelávaniu a prípravu na hodiny pozná triedny učiteľ i ostatní vyučujúci. Rovnako dôležité je však počas štúdia smerovať žiaka strednej školy, aby po získaní maturity či výučného listu zotrval vo svojom odbore štúdia," dopĺňa Ľubová. 

Bezplatné trojdňové kurzy realizuje Štátny inštitút odborného vzdelávania v rámci Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP.  Učitelia a kariéroví poradcovia základných škôl sa dozvedia, ako si uľahčiť prácu so žiakom prostredníctvom inovácií, čo je „metodický inšpiromat" a ako im v reálnej praxi pomôžu kritéria kvalitnej odbornej prípravy, známe pod skratkou EQAVET, priniesť duálne vzdelávanie do prostredia školy. Učiteľom strednej školy, majstrom odborného výcviku napomôžu aplikovať systém duálneho vzdelávania v podmienkach ich školy. Účastníci kurzov si vytvoria vlastné profesijné portfólio.

„Mnohí učitelia sú v dnešnej dobe veľmi vyťažení a častokrát nie je pre nich jednoduché zaradiť do vyučovania inovované metódy tak, akoby si predstavovali. I napriek tomu je našou ambíciou motivovať ich a ukázať im, ako pretaviť ich potenciál do reálneho prostredia školy," hovorí Michal Bartók, riaditeľ Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.  

Absolvovanie kurzov je možné vstupom školy do Národného projektu Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP. Konať sa budú vo všetkých krajským mestách Slovenska a prvé z nich začínajú už v decembri 2017. Za kurz Kariérový koučing získa pedagóg 8 kreditov.

Prihláste sa priamo u regionálnych koordinátorov: http://www.dualnysystem.sk/Kontakt.aspx

 

Ing. Mgr. Martina Slušná

Súvisiace články

30.08.2017 12:48

ARRIVA v Nových Zámkoch pokračuje v bezplatnej doprave žiakov

Nové Zámky, 30. august 2017 – Žiaci základných škôl a žiaci osemročného gymnázia v Nových Zámkoch budú môcť aj v tomto školskom roku cestovať do školy zdarma. Bezplatnú prepravu im umožní už štvrtý ročník spoločného projektu me...
06.09.2018 07:44

Historický príbeh Druhá Boleynová

Druhá Boleynová je historický román z pera skúsenej autorky, ktorá vás už po pár stranách prenesie do 16.storočia na kráľovský dvor. A so všetkým, čo k nemu patrí.
06.03.2019 08:17

Minulosť neodpúšťa. A býva vražedná!

Tiene minulosti sa vracajú s prípadom o takmer 30 rokov späť. Vtedy sa ešte nedigitalizovalo, archívy sa zmenili, zredukovali, všeličo sa postrácalo... Václav Neuer výborne uchopil celý príbeh. Dodal mu potrebnú dávku autentici...