Späť na zoznam
Aktuality
Autor: Alžbeta Jánošíková
pondelok 18:12

Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach dnes začína s praktickou výučbou medikov a študentov ošetrovateľstva vo vyšších ročníkoch

Vzhľadom na udelenie výnimky študentom medicíny a niektorých ďalších zdravotníckych odborov na cestu do školy a do špecializovaného výučbového zariadenia Vládou SR pripravila Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach od pondelka 22. februára prechod na prezenčnú formu praktickej výučby pre takmer tristo študentov vyšších ročníkov študijných programov Všeobecné lekárstvo, Zubné lekárstvo a Ošetrovateľstvo. 

Na  Lekárskej  fakulte  UPJŠ  v  Košiciach  aktuálne  študuje  v dennej  forme  vyše tritisíc  študentov.  Najviac  ich navštevuje  doktorské  študijné  programy  v slovenskom a anglickom jazyku a to Všeobecné lekárstvo 1369, Zubné  lekárstvo 253, General Medicine 1097  a Dental medicine 172. Lekárka fakulta UPJŠ tiež ponúka bakalárske a magisterské študijné programy v zdravotníckych odboroch Ošetrovateľstvo, Fyzioterapia a Verejné zdravotníctvo, ktoré navštevuje celkovo 173 študentov.

„Na jar minulého roka sme sa vôbec po prvý krát v 72-ročnej  histórii  fakulty stretli so situáciu, kedy musela byť kvôli hrozbe šírenia nového kooronavírusu prezenčná forma vzdelávania nahradená dištančnou formou a tento akademický rok 2020/2021 vzhľadom na epidemickú situáciu vyučujeme prakticky po celý čas dištančne. Prezenčnou formou sa študenti učili iba jeden týždeň a následne bola zavedená dištančná výučba. Aj keď snahou  vedenia  fakulty  bolo  obnoviť čo najskôr aspoň čiastočne prezenčnú výučbu, vzhľadom na zhoršujúci sa pandemickú situáciu to nebolo možné," hovorí dekan Lekárskej fakulty UPJŠ prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.

Prechod na dištančnú formu štúdia bol veľmi náročný nielen pre študentov, ale predovšetkým pre pedagógov. Tí museli zvládnuť nečakanú výzvu, keď boli nútení prispôsobiť sa novej situácii a nájsť vhodné formy výučby, aby poskytli študentom čo najviac poznatkov dištančnou formou. „Avšak vyučovať týmto spôsobom medicínu a ďalšie zdravotnícke odbory -  predovšetkým realizovať praktickú výučbu - je veľmi zložité. Na lekárskej  fakulte takéto vyučovanie dosiaľ nemalo obdobu a aj keď sa počas kratšieho časového obdobia dá relatívne uspokojivo zvládnuť, napriek maximálnemu úsiliu našich pedagógov je nepostačujúce a hlavne dlhodobo neprijateľné," podotýka prof. MUDr. Daniel Pella, PhD., ktorý vníma ako pozitívny krok udelenie výnimky študentom medicíny a niektorých ďalších zdravotníckych odborov na cestu do školy a špecializovaného výučbového zariadenia schválenej vládou 13. februára tohto roka.

S ohľadom na nové pravidlá pripravila Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach od pondelka 22. februára prechod na prezenčnú formu praktickej výučby pre študentov vyšších ročníkov. Pôjde o zhruba 250 medikov - študentov 6. ročníka študijného programu Všeobecné lekárstvo a 5. + 6. ročníka študijného programu Zubné lekárstvo - a 19 študentov 3. ročníka študijného programu Ošetrovateľstvo.

Praktické cvičenia budú, prirodzene, vykonávané za dodržania platných protipandemických opatrení. To znamená prítomnosť maximálne 5 študentov a jedného vyučujúceho na cvičení, dodržiavanie dvojmetrových odstupov a použitia ochranného prekrytia horných dýchacích ciest respirátormi FFP2 - pričom ochranné prostriedky sú povinné zabezpečiť zdravotnícke zariadenia, kde sa bude praktická výučba realizovať.

Miesto výkonu praktických cvičení si na rozdiel od letnej praxe študenti nemôžu vyberať, ale realizujú ich s vyučujúcimi podľa určeného rozvrhu v  košických nemocniciach, predovšetkým v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice, Detskej fakultnej nemocnici, Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb a Nemocnici Košice-Šaca.

Ako konštatuje prodekanka pre pedagogickú činnosť v 4.-6. ročníku študijného programu všeobecné lekárstvo doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof., študenti všeobecného lekárstva vykonávajú v rámci blokovej výučby takzvanú klinickú prax - teda úlohu akoby sekundárneho lekára pod dohľadom odborného asistenta, takže s niektorými činnosťami môžu pomôcť a v tomto náročnom období tak odbremeniť lekárov na príslušných oddeleniach.  

„V prípade problémov s praktickou výučbou vzhľadom na situáciu s ochorením COVID-19 na niektorom pracovisku však môže dôjsť k zmene výučby. Napríklad Klinika úrazovej chirurgie na Rastislavovej ulici sa nachádza v červenej „covidovej" zóne, preto sa tam praktická výučba teraz nemôže realizovať," poznamenáva doc. MUDr. Želmíra Macejová, PhD., MPH, mim. prof.

Praktickú výučbu študentov je podľa nej treba odlíšiť od pomoci študentov zdravotníckym zariadeniam či odberovým centrám, ktorú vykonávajú dobrovoľne na základe pracovných dohôd. Aktuálne vypomáha v rôznych zdravotníckych zariadeniach v našom regióne množstvo našich študentov, a to nielen medikov, ale aj študentov iných zdravotníckych odborov, dokonca sú medzi nimi aj študenti denného doktorandského štúdia. Najviac, cca 170, ich pomáha na lôžkových oddeleniach v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice. Ďalší pracujú pre spoločnosti Svet zdravia - ProCare, Agel a iné zdravotnícke zariadenia v blízkosti svojho bydliska.

Prednášky a semináre budú na fakulte aj naďalej vyučované dištančnou formou u všetkých študentov. Spôsob výučby bude Lekárska fakulta UPJŠ upravovať s ohľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu a podmienky v nemocniciach, ktoré priebežne monitoruje.

Súvisiace články

10.02.2018 07:42

Prvá pomoc – podrobný sprievodca

Pri zostavovaní tohto podrobného sprievodcu poskytovania prvej pomoci v núdzových situáciách lekári vychádzali z najnovších medicínskych poznatkov, ktoré spracovali do jednoduchej a ľahko zapamätateľnej formy.
03.02.2018 07:22

Neformálne zasadnutie ministrov v Sofii

Slovenská delegácia sa zúčastnila v piatok 2. februára 2018 Neformálneho zasadnutia ministrov zodpovedných za konkurencieschopnosť, časť výskum v Sofii. Zasadnutie sa konalo v rámci bulharského predsedníctva v Rade Európskej ún...