Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
09.08.2017 08:07

Ľudia môžu nominovať učiteľov aj nepedagógov na Cenu Dionýza Ilkoviča

BRATISLAVA - Verejnosť môže nominovať učiteľov a nepedagógov či dobrovoľníkov na Cenu Dionýza Ilkoviča. Nominácie za výnimočnú mimoškolskú prácu pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika môžu ľudia zasielať do 31. augusta. Cenu organizuje slovenská IT spoločnosť PosAm, ktorá o tom informovala prostredníctvom internetovej stránky www.cenadi.sk.

Dionýz Ilkovič - zdroj: Internet

Spoločnosť PosAm uvádza, že práca nad rámec povinného vyučovania nie je na Slovensku koncepčne oceňovaná. Napriek tomu mnohí učitelia, vychovávatelia aj nepedagogickí dobrovoľníci vnímajú svoju prácu ako životné poslanie. Ocenenie to má pomôcť zmeniť. Odborný garant Ceny Dionýza Ilkoviča a vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV Martin Plesch hovorí, že cena je určená ľuďom, ktorí svoj život zasvätili odovzdávaniu vedomostí mladým, pretože veria, že z nich raz vyrastú budúci vedci a významné osobnosti. "Mnohé deti sa vďaka nim uplatnia na špičkových pozíciách nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde úspešne reprezentujú našu krajinu. Naším cieľom je týchto ľudí motivovať a odmeniť ale hlavne nájsť," hovorí Plesch.

Ľudia môžu nominovať osobnosť za rozvoj mimoškolskej činnosti prostredníctvom formulára na www.cenadi.sk. Porota bude hodnotiť nominované osobnosti na základe štyroch kritérií, ktorými sú dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, výsledky mimoškolskej činnosti, rozsah mimoškolskej činnosti a inovatívny prístup.

Dionýz Ilkovič bol učiteľ, fyzik a fyzikálny chemik. Narodil sa v roku 1907. Založil a viedol Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 1934 odvodil ako člen tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského vzťah medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy.

 

SITA

Súvisiace články

07.01.2018 13:17

Novoročný šachový turnaj v Banskej Bystrici za účasti štátnej tajomníčky

Štátna tajomníčka rezortu školstva Oľga Nachtmannová sa ako čestný garant podujatia zúčastnila na slávnostnom otvorení 22. ročníka novoročného šachového turnaja a GPX mládeže v Banskej Bystrici, ktorý sa konal pri príležitosti...
29.10.2017 16:15

Spolupráca idúca viacerými smermi

Ak ste úspešní vo výrobe, tak sa presadíte na trhu práce. Ak dosiahnete úspechy vo vzdelávaní, pričom nemusí to byť vo výchovno-vzdelávacom procese iba na vyučovacích hodinách, ale i v mimoškolských aktivitách, tak dokážete mot...
13.03.2018 09:13

VEĽA ŠŤASTIA !!!

Milí učitelia, želáme Vám i Vašim zverencom pevné nervy v tento náročný deň. Dúfame, že všetko zvládnete s úsmevom a na výbornú :)