Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
09.08.2017 08:07

Ľudia môžu nominovať učiteľov aj nepedagógov na Cenu Dionýza Ilkoviča

BRATISLAVA - Verejnosť môže nominovať učiteľov a nepedagógov či dobrovoľníkov na Cenu Dionýza Ilkoviča. Nominácie za výnimočnú mimoškolskú prácu pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika môžu ľudia zasielať do 31. augusta. Cenu organizuje slovenská IT spoločnosť PosAm, ktorá o tom informovala prostredníctvom internetovej stránky www.cenadi.sk.

Dionýz Ilkovič - zdroj: Internet

Spoločnosť PosAm uvádza, že práca nad rámec povinného vyučovania nie je na Slovensku koncepčne oceňovaná. Napriek tomu mnohí učitelia, vychovávatelia aj nepedagogickí dobrovoľníci vnímajú svoju prácu ako životné poslanie. Ocenenie to má pomôcť zmeniť. Odborný garant Ceny Dionýza Ilkoviča a vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV Martin Plesch hovorí, že cena je určená ľuďom, ktorí svoj život zasvätili odovzdávaniu vedomostí mladým, pretože veria, že z nich raz vyrastú budúci vedci a významné osobnosti. "Mnohé deti sa vďaka nim uplatnia na špičkových pozíciách nielen u nás, ale aj v zahraničí, kde úspešne reprezentujú našu krajinu. Naším cieľom je týchto ľudí motivovať a odmeniť ale hlavne nájsť," hovorí Plesch.

Ľudia môžu nominovať osobnosť za rozvoj mimoškolskej činnosti prostredníctvom formulára na www.cenadi.sk. Porota bude hodnotiť nominované osobnosti na základe štyroch kritérií, ktorými sú dĺžka trvania a udržateľnosť mimoškolskej činnosti, výsledky mimoškolskej činnosti, rozsah mimoškolskej činnosti a inovatívny prístup.

Dionýz Ilkovič bol učiteľ, fyzik a fyzikálny chemik. Narodil sa v roku 1907. Založil a viedol Fyzikálny ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave. V roku 1934 odvodil ako člen tímu držiteľa Nobelovej ceny Jaroslava Heyrovského vzťah medzi polarografickým difúznym prúdom, koncentráciou roztoku a charakteristikami kvapkovej ortuťovej elektródy.

 

SITA

Súvisiace články

18.12.2017 09:34

Cesty výtvarníkov zo ZUŠ-Valaská

O začiatkoch … ono sa to celé v podstate začalo už omnoho skôr. Od roku 2005, keď som začal učiť v ZUŠ Valaská, sme s niekoľkými žiakmi, ktorí sa chceli pridať, strávili vždy prvý deň prázdnin na spoločnom opekaní. Zakaždým to ...
18.10.2017 12:00

Projekt Misia modrá planéta učí žiakov environmentálnu výchovu zážitkovou formou

Projekt inovatívneho spôsobu výučby environmentálnej výchovy „Misia modrá planéta“, ktorý pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl pripravila nezisková organizácia EDULAB sa už rozbehol naplno. Takmer 6 800 žiakov z prihlásen...
16.08.2018 18:53

ŠPÚ spolu s ďalšími partnermi pripravuje úvodnú konferenciu k 100. výročiu založenia 1. ČSR

Riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk prijal v ŠPÚ zástupcov Pedagogického odboru Matice slovenskej. Na pracovnom rokovaní s Martinom Bódisom a Libušou Kľučkovou riešili otázku prípravy a realizácie nadchádzajúc...