Späť na zoznam
Aktuality
Autor: UCN
15.01.2021 14:42

Manažérske zručnosti už ako študent? Stredoškoláci môžu využiť ponuku online školy

Stredoškoláci, ktorí chcú rozvíjať svojho tímového ducha, rozhodnosť, sebaprezentáciu alebo sa chcú dozvedieť ako funguje digitálny marketing môžu tieto zručnosti získať bezplatne. Stačí sa prihlásiť na ONLINE školu manažérskych a IT zručností.

„Online škola účastníkov oboznámi so základmi práce úspešného manažéra. Prostredníctvom viacerých manažérskych hier si postupne záujemcovia precvičia manažérske rozhodovanie, tímovú prácu či obchodné rokovanie. Zlepšia si svoje prezentačné i počítačové zručnosti. Zdokonalia sa v tvorbe prezentácií, naučia sa vytvárať myšlienkové mapy a vyskúšajú si aj základy digitálneho marketingu," informuje Viliam Lendel, prodekan pre vzdelávanie FRI UNIZA.

Podujatie ONLINE školu manažérskych a IT zručností 2021 pripravila Fakulta riadenia a informatiky, Žilinskej univerzity v Žiline (FRI UNIZA), ako jeden z partnerov projektu IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie.

Denný tábor sa uskutoční každý deň v týždni 8. až 12. februára 2021. Študenti sa budú vzdelávať prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams a pozvánku dostane každý účastník na svoj email. Predtým je však potrebné prihlásiť sa cez registračný formulár v termíne do 31. januára 2021.

Účasť na kurze je bezplatná. Počet miest na kurze je limitovaný.

Ak chcú stredoškoláci vedieť prečo je dobré takúto príležitosť využiť, môžu navštíviť priamo webovú stránku FRI UNIZA. Dostatočne motivujúco však znejú už nasledujúce slová organizátora z fakulty: „Účastníci, ktorí úspešne absolvujú tento týždenný kurz, môžu byť prijatý na Fakultu riadenia a informatiky UNIZA bez prijímacej skúšky. Stačí, ak priložia získaný certifikát."

Národný projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21.storočie realizuje CVTI SR v spolupráci s ďalšími partnerskými inštitúciami. Podrobné informácie sú dostupné na webovej stránke http://itakademia.sk/.

Strategickým cieľom projektu je vytvoriť model vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne a perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním na informatiku a IKT. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

 

Zdroj: Ing. Eva Kalužáková, IT AKADÉMIA – vzdelávanie pre 21. storočie 

 

 

Súvisiace články

07.05.2019 08:32

Paulo Giordano a Požierači neba

Nový román Paola Giordana, autora bestsellerov Osamelosť prvočísiel, Ľudské telo a Čierna a strieborná je skvelou sondou do nášho vnútra. Skúma nielen obdobie dospievania, ale mladosť ako takú. Požierači neba je príbeh z horúce...
16.11.2017 15:25

Záujemcovia sa môžu uchádzať o štipendiá na štúdium a jazykové kurzy v Nemecku

Bratislava - Vysokoškoláci, doktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci sa môžu uchádzať o štipendiá na rôzne typy pobytov v Nemecku. Štipendiá udeľuje Nemecká akademická výmenná služba (DAAD). Informuje o tom rezo...